No Picture

Svar på insändare i VLT

3 mars, 2012 Micke Andersson 5

Om Roger Haddad (FP) önskar diskutera nedmonteringen inom skolväsendet så är det tvivelsutan fritidshemmen som tagit den värsta smällen. De senaste tio åren har gruppstorleken exploderat medan personalstyrkan halverats. Resurser ämnade för fritids har styrts till skola och lokaler ofta ej ändamålsenliga. Ändå har färre personal fått ökade krav att erbjuda en läroplansstyrd trygg verksamhet med hög kvalitet, liksom förskolan och skolan. Men här sviker folkpartiet barnen trots flera larmrapporter.