No Picture

Whos got your back?

20 november, 2011 Hadar Nordin 16

Jag har tidigare fått mail angående min kritik av Lärarförbundets arbete med landets fritidspedagoger. Närmare bestämt två mail där jag ombeds sluta “gnälla på facket”. Även på Facebook i våra diskussiontrådar har jag fått höra, av fackligt aktiva, att “nu får du väl ändå ge dig!”. Jag är inte ensam om det. För en tid sedan fick en kollega höra att hans fackliga ombud var trött på “tramset”. Lokala fackarbetare som rågar sin mått och avhyser sina medlemmar.

No Picture

A new hope

18 november, 2011 Micke Andersson 3

Utbildningsdepartementets svårbegripliga ståndpunkt om att föräldrar skulle ha invändningar mot att högskoleutbildad pedagogisk personal arbetar runt deras barn får allt fler att ta till orda. Senast i raden är Mikael Damberg (S) som sällat sig till skaran av tunga politiska aktörer som ifrågasätter logiken i att utan omsvep ogiltigförklara en akademisk utbildning med primärt ansvar för en i skolväsendet betydelsefull verksamhet.

No Picture

Tankar dagen efter…

16 november, 2011 Hadar Nordin 5

Nu är inte läge att vila. Debatten måste fortsätta och opinionen stå stark. Igår stod det klart att våra argument står starka såväl akademiskt, pedagogisk och politiskt (även om politiken aldrig säger något – utan medietränat dödar en dialog som går ut fel håll). Mötet på departementet var med Bertil Östberg och en kvinna, som inte presenterade sig till profession, som höll koll på både paragrafer och Östberg.

No Picture

Insamling

12 november, 2011 Redaktion .se 4

Med anledning av överlämnandet av namninsamlingen i Stockholm uppkommer det obligatoriska dilemmat med ekonomi. Våra företrädare i denna, men också eventuellt kommande kampanjer behöver ta sig fram med allt vad det innebär av utgifter. Nästa gång kanske vi behöver skicka dig till någon plats för att föra vår talan eller täcka för andra utlägg.

No Picture

Fritidspedagogisk höst

6 november, 2011 Andreas Nyberg 9

Ibland är det slumpen som får bägaren att rinna över. I många år har fritidspedagogen känt sig osynliggjord, åsidosatt och förpassad från den utbildningspolitiska agendan. I många år har missnöjet med utanförskapet stannat inom kåren

No Picture

Efterlyses: Rockstar

5 november, 2011 Hadar Nordin 3

Jag har sedan en tid tillbaka deltagit i fritidspedagogiska diskussioner på Facebook. Aldrig fastnat för Facebook tidigare, men detta fattade jag tycke för av den anledningen att fritidspedagoger hade samlats för att diskutera.