No Picture

En kommentar kring interpellationen 24/1

28 januari, 2012 Micke Andersson 3

Fritidspedagogers ansvar och befogenheter var rubriken på den interpellation Jan Björklund skulle ge replik på i tisdags. För att verkligen ge tydligt svar på tal ville ministern göra slut på vidare spekulationer och vara extra tydlig med vilka kraftfulla initiativ som regeringen redan tagit. Just därför blir det besynnerligt redan i inledningen. Så här lyder öppningsanförandet.

No Picture

Fritidspedagogik.se 1år den 27/1

26 januari, 2012 Hadar Nordin 9

När jag startade fritidspedagogik.se för ett år sedan var syftet det samma som idag. Den skulle drivas av fritidspedagoger för fritidspedagoger. Sidan skulle sprida goda tankar om vår yrkesroll och vara ett forum att mötas. Nyheter rörande yrket skulle samlas liksom de fackliga angelägenheterna. Tänkte att det skulle publiceras en krönika varje månad av någon fritidspedagog. Ingen reklam på sidan som inte direkt relaterade till uppdraget. Sedermera har vi bara haft reklam för fritidspedagogernas rikskonferens

No Picture

Dokument Björklund

25 januari, 2012 Hadar Nordin 3

Jan Björklund. Mannen som ville återupprätta “bildningsskolan”. En antites till den “flumskolan”. Bildningsskolan förutsättningar präglas, om man ser till Björklunds politik, av mer kontroll (av beteenden och målstyrda kunskapskrav), mer bedömning, mer standardiserad utbildning samt en mer auktoritär lärare med fler möjligheter till disciplinära åtgärder. Björklund har drivit denna linje tydligt och hårt

No Picture

John Dewey och aktivitetspedagogiken

25 januari, 2012 Redaktion .se 1

Att uttrycket Learning by doing kom från John Dewey visste jag, men det var ungefär allt jag visste om honom. Vad betyder det förresten? Och vad har det med fritids att göra?
Inge Johansson ger en kort inblick i huvuddragen i Deweys tänkande. Det ligger på många sätt i linje med sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling, där man menar att miljön har stor betydelse.

No Picture

Kampen är INTE målet och målet är inte legitimation

22 januari, 2012 Hadar Nordin 5

Jag har en kollega hemma på mitt fritids i stan. Hon har handarbetet ett stycke textil som sitter på fritidsväggen. “Du ska leva ett liv – inte vinna ett krig”, står det. Den texten har gett upphov till en del intressanta diskussioner med barnen. Samma intressanta diskussion borde vi öppna upp. Vi ska också leva ett liv. Yrkesmässigt som fritidspedagoger. Förvisso pågår en kamp som vi behöver vinna. Men det är inte målet

No Picture

Fritidspedagogikens referenser

21 januari, 2012 Hadar Nordin 1

Först: Jag tror på samverkan mellan fritidshem och skola. Med det sagt skulle jag vilja problematisera det jag precis sa att jag tror på. Samverkan. Fritidspedagogens arbete och fritidshemmets verksamhet formuleras allt mer utifrån sin kompletterande roll till skolan och läroplanens målformuleringar. Allt behöver formuleras i relation till något annat för att ge referenser och värde

No Picture

Liten text tillägnad Dig som studerar till fritidshemsarbetare

18 januari, 2012 Hadar Nordin 1

Funderade på en sak för någon dag sedan. Hur är det att vara studerande till fritidshemsarbetare idag? Hur är det att gå en utbildning mot arbete i fritidshem samtidigt som den generella bilden som förmedlas är förödelse? Det man måste förstå är att alla som idag utbildas är den fritidspedagogiska framtiden, hur vi än vrider och vänder på det. Tyvärr verkar det som att fler studenter än vanligt hoppat av utbildningen. Och med den bild och tveksamma framtid som målas upp, vem kan ifrågasätta det valet?