Istället för vykort – Till Lärarförbundets förbundsstyrelse

Vi tror på fackliga sammanslutningar. Vi vördar den rätten. Vi tror på styrkan i samhörighet och att i enighet – med samma eller olika vägar – sträva efter gemensamma mål. Vi tror att framgång ligger i öppenhet, respekt och lyhördhet.

Därför kräver vi:

Rätten till solidariskt stöd och likvärdighet
Fackligt arbete ska vara solidariskt. Vi anser att fritidspedagogens – och alla andras situation som kräver det – ska backas upp av kraften från alla medlemmar. Att begära mer för den som har mest får inte vara viktigare än att lyfta de som exkluderats eller åsidosatts. Ett förbund är inte starkare än sin svagaste länk.

Insyn och utökning av ämnesrådet i fritidspedagogik
Det fackliga arbetet kring fritidspedagogen har vart svårt att se. Det har skapat missnöje och tvivel. Vi efterlyser dokumentation av ämnesrådets arbete samt en utökning av nuvarande ämnesråd. Vi föreslår att rådet ska utökas med 3-4 personer valda av förbundsstyrelsen, men rekommenderade av andra fritidspedagoger. Viktigt att representantskapet i rådet har stöd underifrån.

Ett nationellt möte för Fritidspedagoger
Vi kräver att Lärarförbundet tillsätter en undersökning, för att ta reda på vad förbundets alla fritidspedagoger vill och önskar, samt kallar till ett nationellt möte. Framtiden måste diskuteras.

Vi ser fram emot respons innan sommaren

Hadar Nordin
Andréas Nyberg
Mikael Andersson
Fritidspedagogik.se

29 Kommentarer

  1. Skriver också under på dessa krav.

    Eva Lindberg
    Förskollärare, jobbar som fritidspedagog, Göteborg

  2. Ja, detta är viktigt. Vi tillsammans inte som en börda utan som en tillgång! Skriver under. Ingrid Lycknert

Lämna ett svar till Susanne Yttergren Avbryt svar

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*