No Picture

Det evolutionära (eller självuppbyggande) barnet

29 augusti, 2012 Hadar Nordin 0

Förvisso är våra barn som nyfödda ganska hjälplösa. Det lär sig inte gå inom ett par timmar som vissa djur. Men de är evolutionära! De lär sig saker för att utvecklingen kräver det. Det enda vi behöver göra är att ge dem rätt förutsättningar. Barn lär sig åla, krypa och och gå utan att vi lär dem. Vi visar eller berättar inte hur man gör. Möjligen bidrar vårt eget gående som viss inspiration, men högst marginellt. Utvecklingen kräver att barnet ska ställa sig upp och gå. Små barns rörelser styrs av impulser från hjärnstammen samt primära spädbarnsreflexer. Dessa reflexer är en tillgång för barnet i utvecklingen.

No Picture

Framgångar

23 augusti, 2012 Micke Andersson 0

Fritidspedagogik.se och Barnverket har i en gemensam insändare som gått ut till (och publicerats i) flera tidningar gjort en insats för att väcka uppmärksamhet kring att kraven i den nya skollagen även måste uppfyllas inom fritidshemmen.

No Picture

Fritids får inte bli för mycket skola

21 augusti, 2012 Hadar Nordin 7

Med anledning av rapporten “god kvalité i fritidshem” finns det anledning att skriva några ord och resa några frågor rörande lärarförbundets kursplan för fritidspedagogik. Rapporten är skriven av forskare vid högskolan i Jönköping. Forskarna hävdar: “Fritids får inte bli för mycket skola”.

Fritids får inte bli för mycket skola.

No Picture

Fokus: Malmö

19 augusti, 2012 Micke Andersson 3

När många kommuner, inte minst landets högsta ledning, verkar ha svårt att greppa att satsningar istället för neddragningar på fritidshemsverksamheten kan vara en vinnande strategi, ser vi glädjande tecken på motsatsen i Malmö.

No Picture

När lärandet sakta spränger sig utanför skolans lokaler II

18 augusti, 2012 Hadar Nordin 5

När lärandet sakta spränger sig ut ur skolans lokaler…

Den meningen är kanske mer genial och skärskådandes än vad Fredrik Svensson själv förstod. Eller så gjorde han det. 
Det går långsamt. Men lärandet spränger sig fram och ut. Ut ur för trånga och snåla sammanhang. Inom skolans snäva ramar finns idag kanske bara fritidshemmen som den tydliga kopplingen till verkligheten utanför

No Picture

När lärandet sakta spränger sig ut ur skolans lokaler…

16 augusti, 2012 Redaktion .se 0

Faktum är att det finns ett antal olika yrkesgrupper som ofta glöms bort i skolsammanhang och som förtjänar att lyftas fram och hyllas i större utsträckning. Man kan lätt nämna förskollärare och studie- och yrkesvägledare som två viktiga funktioner men som oftast hamnar lite i skymundan bakom de mer, i sammanhanget, statusladdade “lärarna”. Men det finns ytterligare en, nämligen fritidspedagogerna.