No Picture

Kommentar till riksdagsbeslutet

6 november, 2013 Micke Andersson 1

I går klubbade riksdagen genom ett av årets självklaraste beslut. Utbildningsutskottet förslag om att fritidspedagoger utbildade före 2001 ska återfå behörigheten att ansvara för fritidshemmens verksamhet antogs.