Intervju med Ann-Sofie Boström

Ann-Sofie Boström utsågs 2015 till årets fritidspedagog. Hon jobbar på Långängsskolan i Hallsberg.

Vad anser du själv är dina styrkor i yrkesrollen?
Mina styrkor är att jag är påläst, driven och älskar att jobba med barn. Jag försöker att uppdatera mig ofta om vad som händer inom fritidspedagogiken. Om man frågar barnen så är det nog att jag lyssnar på vad de har att säga och försöker anpassa vår verksamhet efter barnens önskemål. Jag ser dem och bekräftar dem, tror det är det de uppskattar mest hos mig.

Ann-Sofie Boström sadlade om från bageri till fritidshemAnn-Sofie Boström sadlade om från bageri till fritidshem

Varför valde du att bli fritidspedagog?
Jag stod en natt på bageriet jag jobbade på för många år sen och kände att nu räcker det. Jag sa upp mig utan att ha ett nytt jobb. Jag hade fått reda på att de behövde springvikarier inom barnomsorgen och jag hade ju varit ungdomsledare i många år så jag anmälde mig. Fick börja direkt och hamnade på ett fritids. Efter två dagar blev jag erbjuden jobb där och stannade där i två år. Jag jobbade som assistent, fritidspedagog och som idrottslärare. Det var då det hände… Jag insåg att jag kommit rätt! Pluggande på komvux, fick ett barn till och pluggade sedan på universitetet i Örebro. Hela tiden med en fot i verksamheten med springvick på förskolan, skolan och fritids. Jag kände hela tiden att mitt nya yrkesval var helt rätt =) På fritids trivdes jag allra bäst!

Vad är det bästa/sämsta med yrket?
Det bästa är ju så klart barnen! Ingen dag är den andra lik så man kan helt enkelt inte bli uttråkad. Å så får jag ju mest kramar i hela världen =)
Det sämsta är att man ofta står i underläge. Att ständigt förklara och slåss för fritids viktiga del i varje elevs dag. Att vi har också behov av planeringstid, vidareutbildning och delaktighet.

Vad kännetecknar en bra fritidsverksamhet enligt dig?
Där man kombinerar barnens önskemål med riktlinjer från våra styrdokument och skapar en fritidsverksamhet som fylls av glädje, trygghet, vänskap, lärande och utveckling. Det är det som kännetecknar en bra fritidsverksamhet tycker jag.

Hur kan skola och fritidshem samverka på ett bra sätt?
Där lärandet ser olika ut i skola och fritids men ändå drivs mot samma mål. Att lära våra barn för livet och att vi kan använda barnens kunskaper på ett annat sätt på fritids. Att fritidspedagoger /lärare i fritidshem får använda sin kompetens så att vi inte bara används till att vara hjälplärare. Använd oss till det vi är bra på! Skapa fantastiska raster, lära om naturen i naturen, skapande under so-ämnena för att öka förståelsen om stenåldern… Det finns så många bra exempel där vi kan komplettera varandra.

Finns det några förändringar du skulle vilja se i fritidshemmets funktion/uppgift?
Jag tycker att vårt uppdrag som vi har i dag är bra. Det som många gånger saknas är kunskap om vårt uppdrag hos kollegor, lärare, rektorer och hos våra politiker.

I de bästa av världar skulle vi skulle vara starkare som yrkesgrupp. Att känna att vi är lika viktiga som alla andra i skolan. Inte för att tycka någon är viktigare än någon annan. Utan att vi alla olika yrkesgrupper inom skolan är jätteviktiga pusselbitar för att varje elev ska få chansen att lyckas när vi jobbar tillsammans. Var stolt över att du är en fantastisk pusselbit!

Vilka tips skulle du vilja ge nyutbildade som ska börja jobba?
Skaffa dig någon typ av mentor på din arbetsplats som du kan fråga om saker och bolla tankar med. Osäkerhet kan knäcka den bästa så det kan vara skönt att ha någon att prata jobb med den första tiden. Skaffa bra kontakt med barnen, det är för deras skull du är där. Nöjda barn är det första steget mot en bra fritidsverksamhet.

Annars skulle jag säga grattis till att du har valt världens bästa jobb!

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*