Intervju med Ann-Sofie Boström

15 mars, 2016 Redaktion .se 0

Ann-Sofie Boström utsågs 2015 till årets fritidspedagog. Hon jobbar på Långängsskolan i Hallsberg.

Vad anser du själv är dina styrkor i yrkesrollen?

Mina styrkor är att jag är påläst, driven och älskar att jobba med barn. Jag försöker att uppdatera mig ofta om vad som händer inom fritidspedagogiken. Om man frågar barnen så är det nog att jag lyssnar på vad de har att säga och försöker anpassa vår verksamhet efter barnens önskemål. Jag ser dem och bekräftar dem, tror det är det de uppskattar mest hos mig.

No Picture

Antologiprojekt

9 juli, 2015 Redaktion .se 0

Fritidspedagogik.se har länge funderat på att samla texter till en fritidspedagogisk antologi skriven av fritidspedagoger. Fritidspedagogiken (eller fritidshemspedagogiken) finns hos fritidspedagogen. I verksamheten finns pedagogikens kärna och framtida utveckling. Ett av Fritidspedagogik.se:s syften är att förmedla den kunskapen.

Nu tar vi oss an utmaningen att samla goda tankar och erfarenheter från verksamma fritidspedagoger i en bok. En antologi.

SKL: Fortsatt negativ utveckling av fritidshemmens förutsättningar

8 april, 2015 Redaktion .se 0

Idag presenteras siffror som visar att förutsättningarna för fritidshemmen fortsätter att försämras. Barngrupperna ökar, personaltätheten försämras och utbildningsnivån går ner. Det är inga stora skillnader mellan 2013 och 2014 men situationen har stadigt försämrats under lång tid vilket är mycket problematiskt.

SKL menar att vi måste satsa mer på fritidshemmen! Det handlar dels om de yttre förutsättningarna som måste stärkas (personaltäthet, personalens utbildningsnivå) dels om att det finns en stor potential i fritidshemmens verksamhet som kan ge eleverna såväl en meningsfull fritid, främja elevernas lärande enligt läroplanen och erbjuda en god omsorg då föräldrarna arbetar.

Blogga hos Fritidspedagogik.se

17 februari, 2015 Redaktion .se 2

Vill du blogga på Fritidspedagogik.se

Nu startar vi en bloggportal för alla som vill skriva om fritidshem och fritidspedagogik. Du kan vara fritidspedagog, skolledare eller student på lärarhögskolan.

* Du får en egen adress till din blogg enligt formen www.ditt namn.fritidspedagogik.se/

* Du administrerar dina egna inlägg och ansvarar för vad du publicerar

* Bloggarna får ett ganska avskalat format, men med möjlighet till egen bild/banner, presentation osv

* Du slipper oönskad reklam

* Möjlighet att dela inlägg i sociala medier

Se det som en möjlighet att dela dina tankar med andra genom att börja blogga. Berätta om ett lokalt projekt på ert fritidshem eller dina personliga funderingar kring yrket. Det behöver inte vara långa texter, du lägger själv ribban.

Kontakta oss via vårtKontaktformulär.

Namn
Arbetsplats/högskola etc
Önskad adress (www.ditt namn.fritidspedagogik.se)

Vi återkommer sedan med vidare uppgifter hur du kommer igång!

No Picture

Intervju; Jonas Pettersson

1 januari, 2015 Redaktion .se 0

Fritidspedagogik.se har intervjuat fritidspedagogen Jonas Pettersson som är 27 år och verksam fritidspedagog i Göteborg. Han brinner särskilt för skolutveckling och skolpolitiska frågor, framför allt lokalt.

Du har startat något som kallas “Fritidspedagoger i Göteborg”, vad är det?[&f]
Det är en grupp med drivna Fritidspedagoger i Göteborg som mobiliserat sig för att förändra Fritidshemmens situation genom att bemöta politiken som bedrivs lokalt. Fritidshemmen behöver en riktad satsning som ämnar bryta den nedåtgående trenden. Göteborg har lägre andel utbildade fritidspedagoger och lärare i fritidshem och fler barn per pedagoger än rikssnittet. Detta tillsammans med att det på många arbetsplatser är stora barngrupper och otillräcklig planeringstid. Det är något som påverkar fritidspedagogers möjlighet att genomföra sitt pedagogiska uppdrag och slår självklart mot barnen som har rätt till en kvalitativ utbildning. Vi vill vara en del av arbetet för att förändra detta.