No Picture

Efterlyses

26 november, 2011 Redaktion .se 6

Jag har förlorat min behörighet, den försvann på Utbildningdepartementet i flytten till nya skollagen.
Vet du vart den blivit av? Hör av dig.

/Konfunderad fritidspedagog

No Picture

Insamling

12 november, 2011 Redaktion .se 4

Med anledning av överlämnandet av namninsamlingen i Stockholm uppkommer det obligatoriska dilemmat med ekonomi. Våra företrädare i denna, men också eventuellt kommande kampanjer behöver ta sig fram med allt vad det innebär av utgifter. Nästa gång kanske vi behöver skicka dig till någon plats för att föra vår talan eller täcka för andra utlägg.

No Picture

Med fokus på kvaliteten fortsätter vi trycka på för förändring

14 oktober, 2011 Redaktion .se 1

Fritidshemmens kvalitet är ett av skolans styvbarn. I åratal har politiker på nationell och lokal nivå försummat kvaliteten och fattat beslut som gått åt fel håll när det gäller lärarnas roll och status. Kunskapen om vad fritidspedagogiken kan åstadkomma för elevernas kunskapsutveckling i bred mening är i många fall nästintill obefintlig skriver Eva-Lis Sirén.

No Picture

Om fritidspedagogik.se

1 oktober, 2011 Redaktion .se 0

Fritidspedagogik.se är en sida som drivs av fritidspedagoger för fritidspedagoger.

Tanken är att vi här ska sprida goda tankar och exempel samt ha möjlighet att hitta olika forum för att diskutera fritidspedagogiken och vår yrkesroll.

Vidare ska vi försöka samla det som skrivs om fritidshemmet i media samt hålla er uppdaterade på vad som händer på det fackliga planet