Föreläsningar

 

Alexander Skytte

NPF på fritids – att skapa en funktionell miljö som bemöter behoven samt framhäver styrkor hos de barn som behöver oss mest

  • Hur kan en skoldag upplevas av en elev med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?
  • Medvetna pedagoger gör medvetna val – hur kan du organisera och kommunicera för att bemöta barns behov och skapa en mer tillåtande miljö?
  • Förhållningssätt för att lyckas med den stora och viktiga utmaningen att få alla att känna att de lyckas, blir förstådda och är viktiga
  • Att tänka och fungera olika – vad är rätt eller fel och vem bestämmer det?
  • Vad är det som gör att fritidsverksamheten fungerar för barn med NPF och vad kan skolan lära sig av fritids?
  • Fysisk aktivitet på fritids – så höjer du pulsen på din rast- och fritidsverksamhet

Andréas Nyberg

 

Hadar Nordin

 

 

Gustav Sundh