Litteratur

 

 

 

 Beställ

 

 

 

 

Fritidspedagogen har, och har länge haft, en identitetskris. Allt sedan skolan och fritidshemmet samordnades har fritidspedagogen tappat sin grund i fritidshemmet och mer eller mindre låtit skolans norm för lärande sätta agendan. Den här pedagogiska osäkerheten har gjort att många fritidspedagoger anpassat sig till skolan som system för lärande, istället för att hävda sin egen kompetens och terminologi.

Hadar Nordins Fritidspedagogik – ett komplement eller fundament?! är ett inlägg i den politiska och pedagogiska debatten om fritidshemmet, skolan och relationen dem emellan. Boken är både en rejäl ryggrad till fritidspedagogen och ger samtidigt skolledare, politiker, föräldrar och studenter vid högskolor en personlig bild från verksamhetens insida.


 

 

Beställ

 

 

 

av Jonas Wallman, Mikael Andersson, Andréas Nyberg, Alexander Skytte mf.

Fritidspedagogiskt lärande – vad är det?

När lektionerna är slut tar den viktiga fritidstiden över. I gränslandet mellan skola och hem, mellan undervisning och lek, pågår ett lärande för livet.

Bokens redaktör Jonas Wallman och hans medförfattare undersöker fritidspedagogiken och dess många möjligheter. Hur man kan arbeta digitalt, bygga en rastverksamhet och vända konflikter till samverkan är några exempel ur innehållet. Vi följer också ett aktionsforskningsprojekt kring lek, besöker ett integrationsfritids och får nya perspektiv på hur vi kan möta barn med särskilda behov.

INNEHÅLL

Jonas Wallman: Inledning

Åsa Anevik: Ett digitalt arbetssätt som en tillgång

Mikael Andersson: Ett framtidssäkrat fritidshem

Evy Dahlin: Fritidspedagogiken ur en skolledares perspektiv

Ricardo Pousette: Samverkan för elevernas bästa

Helene Elvstrand & Marie Karlsson: Aktionsforskning – se leken med nya ögon

Line Isaksson: Integrationsfritids gör skillnad för alla

Anneli Hippinen Ahlgren: Undervisning och didaktik i fritidshemsmiljön

Jonas Wallman: Vårt uppdrag – ett viktigt lärande

Andréas Nyberg: Fostran i fritidshemmet

Olof Jonsson: Rasten och allas rätt till lek

Alexander Skytte: Bråk, missförstånd och ett stort behov av kärlek