No Picture

En fundering kring debatten om den svenska skolan

9 maj, 2012 Hadar Nordin 0

går det att läsa om att svenska lärare bara tillbringar en tredjedel av sin arbetstid med eleverna. Administraionen tar övrig tid. Planera, följa upp, bedöma, konferera. Samtidigt kan man tänka att mötet mellan lärare och elev borde vara en av de viktigaste faktorerna i skolan. För att kunna lära, fömedla, bedöma, utveckla. Många menar att pedagogen är den enskilt viktigaste resursen för att eleven ska klara målen och ju mer elevtid en lärare har desto bättre blir resultaten.