No Picture

Förvaltningschef: Fritids är en mjölkko

27 november, 2012 Redaktion .se 6

”Ett exempel är att ökade behov i skolan, bland annat att höja elevernas resultat på nationella prov, har lett till en successiv resursöverföring från fritidshem till skola, vilket bidragit till att personaltätheten
på fritidshemmen minskats och gruppstorleken där successivt ökat”