No Picture

#Fritidslyft: Informellt lärande, fritids och kursplan

19 augusti, 2013 Redaktion .se 0

Fritidshemmen karakteriseras av informellt lärande. En kursplan för fritids som Lärarförbundet har kommit med skulle innebära slutet för det informella lärandet på fritidshemmen. En kursplan innebär att man skiftar från ett informellt lärande till ett formellt lärande. Ett sådant skifte kommer att innebära ett skifte från fritidshemmens nuvarande roll som är att stimulera barnets utveckling och lärande till en mer undervisningsliknande situation. Det här får i sin tur stora konsekvenser för relationen mellan barn och vuxna. Det innebär att maktförhållandet de emellan förändras i riktning mot att den vuxne är den som besitter kunskapen som ska förmedlas till barnen. En del kanske kommer tycka att det som kommer nu låter konstigt för att komma från en lärare men jag utbildade mig till lärare för att arbeta med frågor rörande löner, arbetsvillkor eller för att utveckla mina egna förutsättningar. Det som fick mig att utbilda mig till lärare var att jag ville bidra till att stärka förutsättningarna för barns lärande.