No Picture

Lust är en list och inte en last!

7 januari, 2012 Hadar Nordin 0

Lust är en list och inte en last!

Att be barn lugna ner sig i en lek är ungefär som att be vatten rinna långsammare.
När man studerar en grupp barn som är mitt uppe i en intensiv lek kan man verkligen prata om en naturkraft av koncentration och målmedvetenhet.
Det verkar nästan som om barnen befinner sig i ett kraftfält som försätter alla i ett tillstånd av nyfikenhet och inlevelseförmåga. Under lekens gång kommunicerar hela tiden barnen med varandra för att styra allas uppmärksamhet till olika saker i leken och för att hjälpas åt att tolka det som sker.