No Picture

Reaktion på artikel i Östersunds tidningar

22 februari, 2012 Micke Andersson 3

Björn Sandals utspel under mötet på Vallaskolan (op.se 120201) om att förskollärare och fritidspedagoger skulle vara statuslösa och ej heller vara undervisande personal är anmärkningsvärda för att komma från en skolpolitiker.

No Picture

Fritidspedagogik.se 1år den 27/1

26 januari, 2012 Hadar Nordin 9

När jag startade fritidspedagogik.se för ett år sedan var syftet det samma som idag. Den skulle drivas av fritidspedagoger för fritidspedagoger. Sidan skulle sprida goda tankar om vår yrkesroll och vara ett forum att mötas. Nyheter rörande yrket skulle samlas liksom de fackliga angelägenheterna. Tänkte att det skulle publiceras en krönika varje månad av någon fritidspedagog. Ingen reklam på sidan som inte direkt relaterade till uppdraget. Sedermera har vi bara haft reklam för fritidspedagogernas rikskonferens

No Picture

En kommentar kring interpellationen

2 december, 2011 Micke Andersson 3

Tisdagen var för mig en dag med tvära kast. Först seminarium i Halmstad under rubrik Framtidens fritidshem där Crister Andersson berättade om hur väl fritidspedagogikens arbetssätt och metod passar in i framtidens skola som hand i handske. Hur hans nationellt uppmärksammade verksamhet på Hovhultsskolan visat vilket enormt genomslag ett fritidshem kan ha för såväl individer, som grupp, för samhälle men inte minst för skolresultat. Men samtidigt i Riksdagen beskriver Jan Björklund tvärtom fritidshemmen som ett bihang snarare än det viktiga komplement till skolan det står skrivet det ska vara.