No Picture

Transkribering av interpellationen

29 november, 2011 Micke Andersson 4

Mikael Damberg har frågat mig om jag är beredd att ompröva mitt ställningstagande och starta arbetet med legitimation också för fritidspedagoger.

Den första juli i år infördes ett system med legitimation för lärare och förskollärare. Det är en stor reform som regeringen bedömmer behövs som ett led i att höja undervisningskvalité och att öka måluppfyllelse.