No Picture

Get dirty with the curriculum!

25 november, 2012 Hadar Nordin 3

Det finns en ganska vedertagen uppfattning som hävdar att fritidshemmets uppdrag är otydligt. Lärarförbundet menar också detta och använder sig av Skolinspektionens slutsatser och rekommendationer i rapporten ”Kvalitet i fritidshem”. Där skriver Skolinspektionen: ”Fritidshemmets uppdrag bör förtydligas i de statliga styrdokumenten särskilt när det gäller lärande- och utvecklingsuppdraget”. Detta citat använder sig förbundet av när man hävdar nödvändigheten med en kursplan för fritidshemmet. I verkligheten slutar i citatet där utan fortsätter: ”…liksom avseende kraven på en god omsorg. Det är också viktigt att ledningsansvaret tydliggörs.” . Kraven på god omsorg kan tex innebära tydligare krav på lokaler eller barngruppens storlek. Ledningsansvaret berör förstås rektors roll alternativt annan ansvarig ledare såsom fritidshemsföreståndare. De två senare rekommendationerna är definitivt två potatisar som förbundet hade hyllats för om man skalade. Men även Lärarförbundet köper den ganska felaktiga uppfattningen om att uppdraget skulle vara otydligt.

No Picture

Fritidshemmets tydliga uppdrag

9 september, 2012 Hadar Nordin 4

Det påstås ibland att fritidshemmets uppdrag är otydligt. Och somliga hävdar att fritidshemmet skulle behöva fler dokument som tydliggör uppdraget. Är detta sant?
Kan fritidspedagoger inte tolka läroplanen, skollagen och skolverkets allmänna råd?
Jag tror att vi utsätter oss för fel referenser. Låt oss påstå att fritidspedagogen befinner sig i en identitetskris. En kris som skapades och har förvärrats efter att skola och fritidshem blev organisatoriskt samordnade Jag påstår att uppdraget idag inte särskilt mycket skiljer sig från när fritidshemmen låg utanför skolans organisation och då hade vi inte så många krisande pedagoger. Men skolan har blivit referensramen (eller normen) för fritidshemmet. Men jag anser inte att vi ska mäta eller prägla vår verksamhet efter skolan. Så långt in i texten vill jag påminna igen: Jag tror på samverkan mellan skola och fritidshem!