Vad gör man på fritids?

Vad man gör på fritids finns det lika många svar på som det finns barn på en fritidshemsavdelning – nämligen väldigt många.

Kortfattat skulle man kunna säga att på fritids lär man sig omsätta teoretiska kunskaper i praktiken. Ibland kommer dessa från skolan.

Det unika med fritidshemmet är att mycket av verksamheten utgår från barnens egna motivation till sitt lärande. Spontana lärotillfällen är något som tas tillvara på, och vill man gå tillbaka till grekerna så kallade dem detta för Fronesis. Denna bibehållna höga inre motivation kombinerat med en stor grad av frivillighet och delaktighet gör fritidsverksamheten unik. Det är detta man kan kalla för fritidspedagogik – praktiskt lära sig omsätta kunskap som man själv upplever att man har nytta av.

 

Konkreta exempel på vad som kan ingå i verksamheten går att se under fliken utbildningsmaterial


Alexander Skytte