Guider

Radonmätning villa

Mätning av radon i villa, hus och radhus ska utföras under eldningssäsongen, från 1 oktober till 30 april. Mätperioden bör vara minst två månader, en så kallad långtidsmätning, för att erhålla ett pålitligt årsmedelvärde. För bostäder och allmänna lokaler gäller riktvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten. Om radonhalten överskrider de fastställda gräns- och riktvärdena krävs en utredning för att identifiera orsakerna bakom de förhöjda halterna. Det är viktigt att fastställa radonets ursprung för att vidta lämpliga åtgärder.

Radon i inomhusluften kan komma från marken under och omkring bostaden, från hushållsvattnet och/eller från byggnadsmaterial. Den vanligaste källan till radon i bostäder är från marken. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns det uppskattningsvis 325 000 bostäder i Sverige med radonhalter över gränsvärdet på 200 Bq/m3. Den enda tillförlitliga metoden för att upptäcka radon är genom mätning. Radonhalten varierar med årstiderna och under dygnets timmar på grund av temperatur- och vindförhållanden, ventilationens effektivitet och hur ofta bostaden vädras. Därför krävs en långtidsmätning för att erhålla ett pålitligt årsmedelvärde. Genom en långtidsmätning får du precis detta – ett tillförlitligt årsmedelvärde.

Vid till exempel husköp eller efter att åtgärder har genomförts kan en korttidsmätning utföras. Denna korttidsmätning ger endast rådgivande information men ger en tydlig indikation om det föreligger ett radonproblem.

Om du bor i ett hus eller en villa har du möjlighet att själv enkelt utföra din radonmätning. Det vanliga tillvägagångssättet är att mäta radonhalten i vardagsrummet och ett av sovrummen. Att genomföra mätningen är enkelt! Du kan beställa radonmätare och få dem hemskickade. Placera ut dosorna enligt de instruktioner som följer med. När mätperioden är avslutad skickar du tillbaka dosorna för analys. Inom ungefär en vecka får du svar på om det förekommer förhöjda radonhalter eller inte.

ACATRAIN Radonmätning AB erbjuder pålitlig och ackrediterad radonmätning i Stockholm, Göteborg och Malmö för bostadsrättsföreningar, arbetsplatser, skolor, förskolor och privatpersoner.

Vi är stolta över att vara godkända och ackrediterade av både Strålsäkerhetsmyndigheten och SWEDAC, vilket säkerställer att våra mätningar uppfyller högsta kvalite.

Vi strävar efter Europas snabbaste svarstider för att snabbt ge dig resultatet av mätningen, så att du kan vidta lämpliga åtgärder i tid.

Vi erbjuder rabatterade priser och en snabb leverans av mätdosor, så att du kan komma igång med mätningen utan dröjsmål.

Similar Posts