No Picture

Det kom ett svar(?) från departementet

3 november, 2011 Micke Andersson 2

Med anledning av lärarlegitimeringens alla frågetecken och logiska vurpor har utbildningsdepartementets brevsvarare fått bråda dagar. Denna stab av ivriga pennor utgör departementsledningens hermetiska brandvägg som nogsamt tillser att verkligheten hålls på ett behörigt avstånd från mäster själv. Men att förvänta sig ett faktiskt svar från elfenbenstornet på en rak fråga verkar dock vara att ställa sina förhoppningar på tok för högt.

No Picture

En kommentar kring behörighetsutredningen

27 oktober, 2011 Micke Andersson 2

Något har gått galet i skolvärlden. Vill man försöka begripa det obegripliga är ett sätt att få rätsida igen att försöka spåra tillbaka till var någonstans på vägen saker och ting gick snett. Som, varför blir inte en yrkeskategori legitimerad när en annan med snarlikt uppdrag och nära nog identisk utbildning blir det? Svaret på den gåtan finns i kapitel elva i SOU 2008:52 fick vi veta.

No Picture

Landsmöte

20 oktober, 2011 Micke Andersson 0

Som bekant höll Folkpartiet sitt landsmöte i Karlstad helgen som gick. Det är nog inte allt för långsökt att anta att skolan var en av de dominerande diskussionspunkterna under sammankomsten. Inte minst då partiet påstår sig brinna särskilt mycket för detta område. Så pass mycket att det rent av riskerar att bli helt övertänt

No Picture

En legitim fråga

14 oktober, 2011 Micke Andersson 1

Vid jämförelse mellan förskollärares och fritidspedagogers kursplaner visar det sig att skillnaden mellan att vara upphöjd legitimerad eller klassas som övrig personal kan vara så liten som en (1) poäng.