No Picture

Särskilt stöd saknas på fritidshemmen

6 november, 2014 Redaktion .se 0

Fritidshemmen saknar resurser för barn i behov av särskilt stöd, uppger
fyra av fem fritidspedagoger i en ny undersökning. Både arbetsmiljön och
barns säkerhet påverkas.

Barn som har stöd på förmiddagen, förlorar det på eftermiddagen, uppger 63
procent av fritidspedagogerna som har svarat på tidningen Fritidspedagogiks
enkät. Detta trots att eleven ofta hamnar i större barngrupper med färre
personal. Huvudmännen bryter därmed mot skollagen, som tydligt ger elever
samma rätt till stöd under hela skoldagen.

No Picture

Vill du delta i vår undersökning?

20 oktober, 2014 Redaktion .se 1

Vi på Fritidspedagogik.se vill göra en undersökning bland Sveriges fritidspedagoger. Det kan handla om miljön, måluppfyllelsen eller hur din arbetstid är förlagd. Vi hoppas att så många som möjligt vill delta. I denna undersökning vill vi att utbildade fritidspedagoger och lärare med inriktning fritidshem svarar.

Skicka ett mail till svar@fritidspedagogik.se om du är intresserad att deltaga. Tack på förhand!

No Picture

Samverkansrådet för fritidspedagogiska frågor

7 mars, 2014 Redaktion .se 5

I ett försök att stärka de fritidspedagogiska frågorna och lyfta dem på den politiska agendan vill vi starta “Samverkansrådet för deitidspedagogiska frågor”.
Dels för att utveckla yrkesrollen och arbeta för att kvalitativt säkra verksamheten.Men också för att lyfta fritidshemsfrågorna genom lobbyarbete gentemot styrande inom utbildningsväsendet, på lokal såväl som nationell nivå.