No Picture

Fritidspedagogik.se 1år den 27/1

26 januari, 2012 Hadar Nordin 9

När jag startade fritidspedagogik.se för ett år sedan var syftet det samma som idag. Den skulle drivas av fritidspedagoger för fritidspedagoger. Sidan skulle sprida goda tankar om vår yrkesroll och vara ett forum att mötas. Nyheter rörande yrket skulle samlas liksom de fackliga angelägenheterna. Tänkte att det skulle publiceras en krönika varje månad av någon fritidspedagog. Ingen reklam på sidan som inte direkt relaterade till uppdraget. Sedermera har vi bara haft reklam för fritidspedagogernas rikskonferens