No Picture

Vi måste prata om kvalité i fritidshem

11 april, 2013 Hadar Nordin 4

Vi måste prata om kvalité i fritidshem

Vi måste prata om kvalitén i våra svenska fritidshem. Diskussionen om de stora barngrupperna och andra förutsättningar som inte fungerar hamnar i stå när vi inte tydligt förhåller dem till uppdraget (lgr11) samt nationella mål och kvalitetskrav. Men vilka är kvalitetskraven för fritidshem?

No Picture

Med fokus på kvaliteten fortsätter vi trycka på för förändring

14 oktober, 2011 Redaktion .se 1

Fritidshemmens kvalitet är ett av skolans styvbarn. I åratal har politiker på nationell och lokal nivå försummat kvaliteten och fattat beslut som gått åt fel håll när det gäller lärarnas roll och status. Kunskapen om vad fritidspedagogiken kan åstadkomma för elevernas kunskapsutveckling i bred mening är i många fall nästintill obefintlig skriver Eva-Lis Sirén.