No Picture

Rasten – ett vidgat rum för lärande

18 oktober, 2012 Hadar Nordin 2

Olof Jonsson brukar fråga – ”varför har eleverna rast?”. Det är en bra fråga. Är rasten till för att ”springa av sig” för att orka sitta still? Är den en ”paus” som ordet rast antyder, om så en paus från vad? Min bild är att rasten är ett ”vidgat rum för lärande”. Jag lånar det uttrycket från Tom Tiller, författare till den läsvärda boken med samma namn: ”Den andra dagen – ett vidgat rum för lärande”.

No Picture

Vad är lek? Vad är inte lek?

15 februari, 2012 Hadar Nordin 2

Är det lek när Ronja hoppar över djävulsgapet?
Är det lek när Madicken balanserar på taken?
Är det lek när Emil hissar upp Ida i flaggstången?
Är det allvar – men ändå lek? Är det lärande?

Att försöka måla in leken i ett hörn är kanske ännu svårare än att fånga hela det fritidspedagogiska spektret i en och samma hand.

No Picture

Lust är en list och inte en last!

7 januari, 2012 Hadar Nordin 0

Lust är en list och inte en last!

Att be barn lugna ner sig i en lek är ungefär som att be vatten rinna långsammare.
När man studerar en grupp barn som är mitt uppe i en intensiv lek kan man verkligen prata om en naturkraft av koncentration och målmedvetenhet.
Det verkar nästan som om barnen befinner sig i ett kraftfält som försätter alla i ett tillstånd av nyfikenhet och inlevelseförmåga. Under lekens gång kommunicerar hela tiden barnen med varandra för att styra allas uppmärksamhet till olika saker i leken och för att hjälpas åt att tolka det som sker.