Liten text med anledning av möte med Bertil Östberg på utbildningsdepartementet

Nu har vi satt bollen i rullning. Mötet på utbildningsdepartementet ska inte ses som ett mål på något vis. Detta blev också tydligt under samtalet med Bertil Östberg. Vi hade avtalat 30 minuter men mötet drog ut på tiden med ytterligare 30 minuter. Detta tycker vi tyder på ett intresse och en vilja till att lyssna på vår sak.

Innan mötet träffade vi Malin Rohlin för att förbereda oss på bästa sätt. Rohlin hade dock ingen möjlighet att själv följa med till mötet. Vi bestämde oss för att försöka hålla i mötet själva, inte ställa öppna frågor till Östberg till en början. Rohlin hjälpte oss dock med hållbara argument för de frågor kring som skulle framföras. Hon ansåg att vi särskilt skulle trycka på det faktum att vi som fritidspedagoger bidrar med ett annat kunskapsperspektiv än vad lärare gör i den formella undervisningen – att vi sätter kunskapen i ett verklighetssammanhang.

Väl framme vid departementet på Drottninggatan 16 får vi formellt legitimera oss hos vakten. En sekreterare möter oss i hallen och visar oss genom korridorer, hissar och rum för att komma fram till ett konferensrum. Lärarnas Tidning är som enda tidning där för att dokumentera överlämnandet av namninsamlingen.
Först framförde vi namninsamlingens fyra punkter:

1. Fritidspedagoger och Lärare med inriktning mot fritidshem ska vara de pedagogiskt ansvariga på fritidshemmet.

2. Fritidspedagoger och Lärare med inriktning mot fritidshem ska omfattas av legitimation som kvalitetssäkrar verksamheten och som ger rätt att verka i skolan precis som tidigare.

3. Fritidspedagoger och Lärare med inriktning mot fritidshem ska ges samma möjligheter till fortbildningsprogram som övriga lärarkategorier, utan inskränkningar.

4. En sakkunnig, i dess rätta bemärkelse (t.ex. en lärarutbildare från Lärare med inriktning mot fritidshem) ska ingå vid bearbetningen och ändringarna.

Efter dessa punkter framförde vi vår åsikt om att legitimation för fritidspedagoger ska utfärdas utifrån de fritidspedagogiska kompetenserna. Behörighet att jobba med fritidspedagogik i skola och fritidshem. Inte behörighet kopplat till ett ämne. Fritidspedagogik är en pedagogisk inriktning och utbildningen är en kvalificerad universitetsutbildning.

Men, Östberg menar här, att vi ska se möjligheten i och utnyttja Lärarlyftet II. Om vi skaffar oss ämneskompetens blir vi alltså mer lämpliga att undervisa på fritidshem och i skolan. Här saknas förståelse för vår uppfattning att den utbildning vi redan har, kraftigt devalverats i jämförelse med innan.

Östberg ser dock inte den nya behörighetsförordningen som ett problem och sannerligen inget upphov till oro i de fritidspedagogiska leden. Nu utbildas alla till legitimerade lärare och genom lärarlyftet II kan även alla andra få sin legitimation, som lärare. Här går våra åsikter isär. Problemet, som vi ser det, är att fritidspedagoger utbildade innan 2001, nu inte längre anses ha fått en lärarutbildning vilket betyder att vi heller inte får ansvara för undervisning (verksamheten) på fritidshemmen. De som utbildats efter 2001 får sin legitimation/behörighet för att bedriva undervisning utifrån sina lärarmeriter.
Men, Östberg menar här, att vi ska se möjligheten i och utnyttja Lärarlyftet II. Om vi skaffar oss ämneskompetens blir vi alltså mer lämpliga att undervisa på fritidshem och i skolan. Här saknas förståelse för vår uppfattning att den utbildning vi redan har, kraftigt devalverats i jämförelse med innan.

Att först stjäla behörigheten i nya skollagen för att sedan sälja den på nytt via Lärarlyftet. Som att lägga krokben på någon för att sedan erbjuda en hjälpande hand upp – och förvänta sig tacksamhet.

Ett problem som vi framhöll angående legitimering med tyngd i skolan är att fritidshemmets verksamhet blir lidande. Med ansvar för undervisning kommer planering, utvärdering, bedömning och skriftliga omdömen. Tid som tas från den fritidspedagogiska. Vi vill ha legitimation med tyngd på fritidshemmet. Skolan är vårt komplement inte fritidshemmet.
Lärarlyftet II framhölls av Östberg som en stor möjlighet för alla att bli behöriga i fritidshemmet. Något som känns som en retorisk käftsmäll. Att först stjäla behörigheten i nya skollagen för att sedan sälja den på nytt via Lärarlyftet. Som att lägga krokben på någon för att sedan erbjuda en hjälpande hand upp – och förvänta sig tacksamhet.

Vidare framförde vi vår syn på fritidspedagogiken i skolan. Att sätta kunskap i sammanhang och tillämpa kunskapen, det didaktiska förhållningssättet.

Vi har senare under dagen intervjuats av Lärarnas Tidning och DN. Vi ser fram emot dessa artiklar.
Nu behöver tankar sorteras och analyseras.

Återkommer eventuellt med mer tankar.
Fråga gärna i kommentarsfältet

Hadar Nordin, Micke Andersson och Maria Levin

19 Kommentarer

 1. Hurra! Vad ni är bra! Självklart fortsätter kampen men, det här visade på handlingskraft och inte bara ord! Skönt att vi fritidspedagoger har er i vårt gäng. Applåd!

 2. Ni är verkligen kanonduktiga !riktiga eldsjälar i vår kamp.
  Jag är om möjligt ännu mer stolt över att vara fritidspedagog i dag.

 3. Mycket bra argumenterat och kanonbra jobbat av er! Förväntade kommentarer från Östberg. Hoppas något av det ni sa ändå slog någon slags rot och att det sprider sig på departementet. Förordningar har rivits upp förr. Vi får kämpa vidare och hoppas på förändringar. All heder åt er tre!!!

 4. Jättebra jobbat! Det sista ni tog upp om legitimation i ett ämne och som medför sig planering bedömning och IUP i olika klasser…just det jag oroar mig för och var ska vi ta den tiden att göra det. Vår huvuduppgift är fritids och det vi gör där kan vi även bedriva under skoltid. Jag hoppas med på legitimation på det vi gör idag, en bekräftelse. Efter det arbetet ni gjort idag och denna kamp vi fritidspedagoger satt i gång, så säger jag som ovan stående talare Britt-marie Edholm “Jag är om möjligt ännu mer stolt över att vara fritidspedagog i dag.”

 5. Såå bra jobbat av er! Ni fick fram det som var viktigt för oss! Sedan är det bara arr beklaga att BÖ och de övriga på utbildningdepartermentet inte förstår bättre! Ni har varit fantastiska och bidrar till att man känner en stolthet i att vara fritidspedagog! TACK FÖR EN GOD INSATS!

 6. Heja!
  Jättebra skrivet! Gillar detta med “som att sätta krokben för någon och sedan erbjuda en hjälpande hand upp – och förvänta sig tacksamhet” …precis så känns det, tycker jag! Bra jobbat! Tack ska ni ha!

 7. Toppen! Vilket engagemang och vilket tankearbete ni lagt ner på att driva den här frågan på ett sådant bra sätt som ni gör! Men jag undrar om Östberg är riktigt uppdaterad kring att de som utbildats efter 2001 får lärarlegitimation. Känner en person som är inne på sin tredje termin nu med inriktning mot fritidshem och enligt honom kommer inte hans utbildning heller att generera någon lärarlegitimation. Är det så att det bara är den allra senast startade utbildningen, ht 2011, som ger lärarbehörighet?

 8. “retorisk käftsmäll” är bara förnamnet. Tack för att ni har tagit av er tid för att göra något för oss alla! Väntar med spänning på vad tidningarna ger för bild.

 9. Ett stort tack för det ni gjort! Ni har lyft fram fritidspedagogen/ fritidshemmet, vi finns och vi är kompetenta. Vi är en del av Sveriges utbildningsväsen.

 10. Tack för att ni på ett klokt och välformulerat sätt förklarar och står upp för fritidspedagogiken. Det som vi befarade när fritids flyttade in i skolans regi, har blivit verklighet! Fritidspedagogiken sögs in i skolväggarna och kvar blev bara en skimrig tapet 🙁

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*