Frågestund i Riksdagen

Ur protokollet från Riksdagens frågestund 17 november 2011

Replikskifte mellan Jabar Amin (MP) ledamot i utbildningsutskottet och Jan Björklund (FP) utbildningsminister.

anf.85 Jabar Amin (MP):

Fru talman! Jag ställer min fråga till utbildningsministern. Vi vet att fritidspedagoger har lång och omfattande utbildning som exempelvis förskolelärare. De ansvarar för pedagogisk verksamhet i skolan och är viktiga för skolans måluppfyllelse. Men med de nuvarande bestämmelserna får de inte längre vara ansvariga för den verksamhet som de är utbildade för. Min fråga till ministern är: Kan man tänka sig, precis som med lärarna i träningsskolan, att se över bestämmelser så att även fritidspedagoger kan omfattas av lärarlegitimationen?

anf.86 Utbildningsminister Jan Björklund (FP):

Fru talman! Svaret är nej. Lärarlegitimation är som ordet antyder till för att legitimera lärare. Det finns en lång rad yrkesgrupper i Sverige som också gärna skulle vilja bli legitimerade. Men de är inte lärare, och inte heller fritidspedagoger. Fritidspedagoger är fritidspedagoger. Det är en viktig yrkesgrupp i skolan. De har sina arbetsuppgifter. Men de är inte lärare och ska inte omfattas av lärarlegitimation.

anf.87 Jabar Amin (MP):

Fru talman! Vid det här laget vet vi att tusentals kompetenta och välutbildade fritidspedagoger med rätta är frustrerade över den orättvisa behandling som regeringen utsätter dem för genom att neka dem legitimation trots att de i många fall har helt identisk utbildning med andra yrkeskategorier. Anser utbildningsministern att det är rimligt och rättssäkert att neka denna kategori legitimation trots att många av dem har identisk lika utbildning som andra kategorier?

anf.88 Utbildningsminister Jan Björklund (FP):

Fru talman! I så fall är de felutbildade. En fritidspedagogutbildning är någonting annat än lärarutbildning och förskollärarutbildning. De har olika utbildningar. Sedan vet jag att Socialdemokraterna på sin tid försökte slå ihop alla pedagogiska utbildningar till en enda stor utbildning. Alla skulle ha samma utbildning. Man hade ganska liten respekt för olika yrkens särart. Det är olika utbildning till att bli fritidspedagog eller förskollärare. Det har varit lika lång utbildning, men det betyder inte att de är lärare. Syokonsulenterna har också lång utbildning. Skolpsykologerna har ännu längre utbildning, men de är inte legitimerade lärare för det. Det finns olika yrken i skolväsendet. Alla är inte lärare. Det behövs olika kompetenser. Lärarlegitimationen är till för lärare. Det kommer inte att bli aktuellt med lärarlegitimation åt fritidspedagoger.

About Micke Andersson 37 Articles
Fritidspedagog från och verksam i Helsingborg.

1 Kommentar

  1. Man tackar återigen för ett “plumt” uttalande från vår utbildningsminister. Att jag i 10 års tid varit felutbildad…. Det mest skrämmande är att Sveriges utbildningsminister är så dåligt insatt i vad våra yrken innebär och hur olika utbildningar är/var utformade. Under flera års tid utbildades Fp och Fö tillsammans, nästan exakt samma kurser under 3 års utbildning.
    Personligen tror jag inte att det är lärarlegitimation vi fritidspedagoger eftersträvar utan en legitimation som ger oss vår behörighet tillbaka för det vi är utbildade för: ansvaret att ge barnen en meningsfull, trygg fritidsverksamhet. Kunna fortsätta att låta barnen översätta teori till praktik etc. Fritidspedagogiken är också en stor del av dagens skola, ett samarbete som är nödvändig för att alla barn ska nå målen.

Lämna ett svar till Katarina Nilsson Avbryt svar

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*