Gränsfall

Att det finns många frågetecken kring den så kallade lärarlegitimationen är allmänt känt. Att förskollärare fick legitimation men inte fritidspedagogen är en av de mer oförklarliga delarna i reformen. Cecilia Thoms Ivarsson, fritidspedagog i Landvetter, har grävt djupare i frågan och funnit att de kan skilja så lite som en högskolepoäng mellan de olika utbildningarna. Nedan publicerar vi Cecilia Thoms Ivarssons brev till utbildningsminister Jan Björklund. Återstår att se om även detta brev förblir obesvarat,

Hej utbildningsministern,

Mellan 1994 och 1997 gick jag barn-och ungdomspedagogiskt program med inriktning mot fritidshem på lärarhögskolan i Jönköping. De som läste med inriktning förskollärare läste exakt samma kurser, enda skillnaden var att deras kurser var inriktade mot yngre barn och våra mot äldre. Hur kan det komma sig att fritidspedagogerna inte får legitimation när förskollärarna får det? Inte kan det väl vara så att titeln är viktigare än innehållet? Att förskollärarna har med ordet lärare i sin titel? Nog måste det väl ändå vara innehållet som är det viktiga?

Då, när jag pluggade, skulle jag alltså valt förskollärarinriktningen, trots att det var med barn mellan 6 och 12 år jag skulle arbeta med. Högst ologiskt. Dessutom meddelar nu brevsvararen på utbildningsdepartementet att man som fritidspedagog kan komplettera sin utbildning så att man kan titulera sig förskollärare och därmed få legitimation. Komplettera med vad? Läsa samma utbildning en gång till? Läsa psykologi och metodik för yngre åldrar för att få fortsätta jobba med äldre?

Hur ska folk våga utbilda sig till något av de olika läraryrkena när ens utbildning över en natt kan ogiltigförklaras?

Cecilia Thoms Ivarsson

7 Kommentarer

 1. Bra skrivet. Jag har mailat Jan Björklund flera gånger men tyvärr kommer bara standardsvar. Tack Cecilia för att du försöker. Hoppas du har bättre tur. Detta skrev jag i torsdags:

  “Förskollärares och fritidspedagogers (med en äldre) utbildning är likvärdiga och det måste vara utbildning inte skolform som ska ge rätt till legitimation.

  Jag vill ha ett personligt svar inte en standardformulering på dessa frågor:

  Kommer regeringen att ta sitt ansvar och validerar våra utbildningar så att det ändras i examensbetyget så att vi alla får yrkestiteln förskollärare/lärare med inriktning mot fritidhem?

  Hur tar regeringen ansvar för att fritidspedagoger kan hänga med i löneutvecklingen trots avsaknad av legitimation?

  Tar regeringen ansvar för att vi som väljer att läsa Lärarlyftet II få denna utbildning betald?”

 2. Det är inte bara den uteblivna legitimeringen, det är främst att fritidspedagogutbildningen i princip blir helt obrukbar. Det är helt galet att det kan skilja så enormt mellan två närliggande utbildningar det finns stort behov av och råder än större brist av utövare på.

 3. Bra skrivet! Men bifoga kopior till samtliga partier, så de andra också får förståelse för hur j…a dumt Björklund och co, på utbildningsdepartementet tänker ang, legitimationsfrågan. De utbildningsintyg på kursplaner är verkligen svart på vitt och kräver en förklaring på VARFÖR man nedvärderar vår kompetens/utbildning.

 4. Mycket bra skrivet.

  En annan sak som jag funderat på och också försökt få svar på är:

  När äldre lärare och Förskollärare blev oroliga för att deras utbildning inte skulle räcka till fick de svaret att det man en gång varit behörig till inte skulle tas från dem. Vi var tidigare behörig att ha ansvar för undervisningen i Förskoleklass. Det skulle antingen vara en Fritidspedagog eller Förskollärare som undervisade där.

  Vi har senaste veckorna fått tillbaka huvudansvaret för undervisningen i Fritidshemmen. Om vi fortsätter visa på likheterna i utbildningen mot övriga lärares, samt styrkorna i vår utbildning på de delar de skiljer sig åt så skall vi nog till sist få igenom Legitimationskrav även för Fritidspedagogerna.

 5. Mycket bra skrivet – jag kan bara hålla med och även inflika att det verkar som att Skolverket tror att man har skaffat sig en gammal utbildning och sen stannat där. Vi har ju lång erfarenhet av arbete med barn som har lärt iaf mig massor. Vi har genom arbetsgivaren fått möjlighet att gå utbildningar såsom ex BTI, TSS samt en massa annat. Många av oss är mer än villiga att ta till oss mycket nytt vad gäller forskning och teknik men denna erfarenhet är inte mycket värd. Jag efterlyser ett sätt att på ett enkelt sätt tenta av de ämnen som krävs för att bli förskollärare alt lärare med inriktning mot fritidshem utöver de andra ämnen vi kan komplettera med. Inte minst med tanke på att många av oss redan jobbar på förskolor.

 6. Mycke bra skrivet! Jag har själv försökt maila Björklund och påtala vårt dilemma men inte ens fått ngt standardsvar, svagt tycker man!
  Jag har jobbat inom förskolan i 11 år men hur det kommer att gå nu vete katten…jag är ju som fritidspedagog tydligen inte kompetent att klara detta jobb nu. Ändå får jag ta lika stort ansvar som förskollärarna och det ställs samma krav….konstigt tycker jag?

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*