VAD VORE SKOLAN UTAN FRITIDS?

Väntar vi på någon?

Väntar vi på någon?

Ladda ner Da Vinci
Ladda ner Frida Kalho
Ladda ner American Gothic
Ladda ner Jan Vermeer
Ladda ner Van Gogh
Ladda ner Mona Lisa

Svar på en del frågor som gäller behörighetsförordningen
Medias rapportering om krisen inom fritidshemmen

Att fritidshemmets verksamhet fyller en stor funktion i barns utveckling och lärande råder inga tvivel om.

Fritidspedagogiken strävar efter att skapa en pedagogiskt medveten och utvecklande lärandemiljö som utgår från barnens intressen, nyfikenhet och behov. Barnens lust att lära tas tillvara och stimuleras genom att se till deras hela situation.

Genom att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter hjälper det barn att hitta sina intressen och ger möjlighet och sätt att fördjupa sig inom dessa

På fritidshemmet får barnen också andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Fritids erbjuder en meningsfull fritid och rekreation samt stärker kamratskap genom att ge tid och utrymme för lek och utforskade.

Fördelarna med fritidshemmets uppdrag i att stötta barnens sociala utveckling, främja delaktighet och inflytande, erbjuda meningsfull fritid och rekreation samt komplettera skolan är väldokumenterade men ofta outnyttjade.

Åtta av tio barn i åldrarna 6-9 år går på fritids.

Men vad gör fritidspedagogiken under skoldagen?

Fritidspedagogiken ger skolans lärande ett vidare sammanhang och andra infallsvinklar. Den ger allsidiga erfarenheter och möjligheter för barn att befinna sig i lärande situaioner som annars skulle fattas.

I samverkan med skolan låter fritidspedagogiken processen prägla målen vilket ger barnen verkliga möjligheter att tillämpa sin utbildning och sina erfarenheter .

I framtidens skola kommer kanske inte dessa möjligheter att finnas kvar.

Fritidspedagogens särart riskerar utfasning om alla ska bli lärare.

Rädda fritidspedagogiken! Det är i denna fritidspedagogen och grundläraren med inriktning mot fritidshem borde legitimeras. – För barnens rätt till ett bredare lärande.

Ny bild kommer varje dag denna födelsedagsvecka!

Något... saknas.

Något… saknas.

Ett fint stilleben... men?

Ett fint stilleben… men?

Ett fint porträtt... men var det allt?

Ett fint porträtt… men var det allt?

Något stämmer inte...?

Något stämmer inte…?

Det borde vara något mer...

Det borde vara något mer…

10 Kommentarer

 1. Rädda fritidspedagogiken!- för barnens rätt till ett bredare lärande!

  Vilken slogan, bredare lärande som t. ex. veta vem jag är, vad jag tycker om , hur man får riktigt goda vänner, att jag kan,vill och vågar, jag duger, min röst blir hörd.
  Det är något att ha gott av just nu och att ta med sig på resan genom livet. MVH Ingrid Lycknert

 2. Fritidspedagogiken ger skolans lärande ett vidare sammanhang och andra infallsvinklar. Den ger allsidiga erfarenheter och möjligheter för barn att befinna sig i lärande situaioner som annars skulle fattas.

  Bra mening där, Hadar!

 3. Vad kallar ni er och ert yrke på engelska? HSV säger ‘fritidspedagog’ = “recreation instructor”, vilket låter i mina (amerikanska) öron som en anställd på en ungdomsgård eller en park… Även termen ‘fritidspedagogik’ är knepig att översättas . Vad säger ni som är aktiva i yrket?

  Frågan uppstår i samband med officiella översättningar av utbildningstitlar och -yrken!

 4. University Certificate in Recreation and Leisure Education
  Står det på mitt examensbesked. MVH Ingrid Lycknert

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*