PISA och fritidspedagogiken

PISA (Programme for International Student Assessment) är ett OECD-projekt som syftar till att undersöka i vilken grad respektive lands utbildningssystem bidrar till att femtonåriga elever, som snart kommer att ha avslutat den obligatoriska skolan, är rustade att möta framtiden. Genom olika prov undersöks elevernas förmågor inom tre kunskapsområden: matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Studien genomförs var tredje år. Så säger Skolverket om PISA.

Vidare skriver man:

PISA avser att mäta kunskaper och färdigheter som är nära relaterade till vardagslivet

Mitt i allt det här undrar jag igen. Hur tänkte du nu, Jan Björklund?

och av betydelse i det vuxna livet. Det livslånga lärandet, att eleverna fortsätter att lära sig under hela livet, betonas. Stor vikt läggs i PISA vid elevernas förmågor att sätta kunskaper i ett sammanhang. Eleverna ska kunna förstå processer, tolka och reflektera över information samt lösa problem.

PISA har blivit ett vedertaget kvalitetsmätningssystem. Senaste utfallet från 2009 visar på sjunkande resultat för svenska elever. Och även om programmet i synnerhet riktar sig mot matematik, svenska och naturkunskap så tycker jag att det säger en del om den svenska skolan.

Göran Levin, skribent på nättidningen Skola och Samhälle skriver om det svenska resultatet:
PISA har en kvalitativ ansats, vilket skall förstås som att den inte enbart mäter en slags färdighets- eller faktakunskap utan också mäter elevers förmåga att använda sina kunskaper i andra sammanhang än skolans, att analysera företeelser i samhället och att omsätta sina kunskaper i tillämpning på vidare problem. Om jag förstått resultaten rätt för Sveriges del, så är fakta-nivån inte något som försämrats (gäller mätningarna i naturvetenskap, där vi ligger på – nåja – ett snitt) utan svenska elever brister i tillämpningsdelen.

Svenska elever brister i tillämpningsdelen. Det vill säga i förmågan att leva kunskapen. Förmågan att flytta fakta eller information utanför sitt huvud. Ge det ett värde och införliva det i handling eller vardagsnära situationer. Förmågan att sätta kunskap i sammanhang. Låter innerligt fritidspedagogiskt. Redan 2006 hetsade Jan Björklund upp sig över detta och passade på att använda resultatet för att indoktrinera oss att allt vi nu behöver reformera utbildningssystemet.

”Det är oroande för Sverige att trenden nedåt har fortsatt ända fram till 2006. Detta understryker vikten av en kraftig omläggning av svensk utbildningspolitik”

2009 kunde han inte längre ge skulden till socialdemokraterna. Kommentaren till resultatet blev istället att det tar tid att ändra ett skolsystem.

Mitt i allt det här undrar jag igen. Hur tänkte du nu, Jan Björklund? Sverige får kritik för att att eleverna inte kan tillämpa sina kunskaper. Något som fritidspedagoger arbetar med dagligen. Tillämpa kunskaper, sätta dem i sammanhang och därmed ge dem värde. Lärare eller inte. Att kunna leva i symbios med sin kunskap istället för att bära den som tunga tegelstenar utan att riktigt veta varför. Det är väl det utbildning och lärande handlar om?

Fritidspedagogik är kunskap i sammanhang.

Fritidspedagogik är kunskap i sammanhang. Fritidspedagogik är tillämpande av kunskap.

Fritidspedagogik är tillämpande av kunskap.
Vill Jan Björklund ha en stigande trend i PISA måste han ställa sig upp och ta smällen och våga säga att han tänkte fel. Eller om ministern hellre vill, skriva det 100 gånger på en Ipad. Sen kan han åter öppna dörren för fritidspedagogen. Bättre att själv ta smällen än att skamlöst låta barnen ta den.

2 Kommentarer

  1. Intressant! Ang Pisa, var på en föreläsning med Anne Bamford, tror jag hon heter, som skrivit boken the wow factor och hon berättade att de tio länder som toppade listan alla hade utbredd kulturell verksamhet i eller i samband med skolan.

    Vilket är intressant när en talar om att minska de estetiska ämnena för att de tar plats, på Gymnasiet har de dessutom gjort estetisk verksamhet till ett tillval när forskning talar för att det borde vara obligatoriskt.

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*