Svar på insändare i Norran

Publicerad 2012-02-22

Riksdagsledamot Maria Lundqvist-Brömster (FP) formulerar en politiskt slipad och överslätande replik (Norran 2012-02-18) som svar på en insändare från en fritidspedagog som hyser en högst befogad oro för fritidshemmens framtid under sittande regering. Replikens formuleringar undanhåller galant en rad obekväma fakta och konsekvenser av Folkpartiets skolpolitiska beslut som kommer fördjupa den kris fritidshemmen befinner sig i. Vi ser redan mycket som visar på detta.

Det var först efter en kraftig landsomfattande opinionsstorm på många plan som utbildningsdepartementet strax innan jul tvingades avisera att (ännu okända) förändringar skulle göras som släpper in den “engagerade och kompetenta personalen” i den nya skollagen. In i en behörighetsförordning som i sitt tidigaste stadium ej ens benämnde fritidspedagoger alls. Så fritidspedagoger fråntogs visst sin profession och vet ännu ej exakt i vilken form den eventuellt kommer tillbaka.

Vilket likaledes gäller lärarlyftet som inte heller det omfattade fritidspedagoger förrän efter hårda påtryckningar, också det från fack. Detta trots att fritidspedagoger är högskoleutbildade i nivå med förskollärare och lärare. Vad som också hänt är att många vidareutbildningar och karriärmöjligheter för duktiga engagerade pedagoger helt stängs när regeringen omotiverat och kraftigt devalverar en akademisk pedagogisk grundutbildning som marknadsförts som ett brist- och framtidsyrke.

Skola och fritidshem nära<br data-recalc-dims= sammankopplade redan innan
2010″>

Skola och fritidshem nära
sammankopplade redan innan
2010

Många misstänker att det saknas egentlig kunskap om eller intresse för fritidspedagoger och fritidshem på högre politisk nivå. Denna misstanke förstärks då Lundqvist-Brömster skriver att den nya läroplanen minsann gäller även fritidshem och därmed förstärker bandet till skolan – men det gjorde redan Lpo94 fr.o.m 1998. De allmänna råden för fritidshem säger också redan 1999 att fritids ska bidra till både barns utveckling OCH lärande.

Yrkesbeteckningen fritidspedagog kunde fasats ut redan 1977 då utbildningen blev en LÄRARutbildning på högskolenivå och man vägde mellan att behålla titeln fritidspedagog eller kallas fritidslärare.

Oron från fritidspedagoger är befogad efter regeringens ringaktande behandling av en yrkeskår som logiskt borde legitimeras för sitt huvuduppdrag liksom lärare och förskollärare. Inte minst då Maria Lundqvist-Brömster målar upp hur viktig roll fritidshemmen spelar. Det sista håller vi med om, men det vill till att politiska beslut är i samklang med retoriken.

Stärk skolan, satsa på fritids!

About Micke Andersson 37 Articles
Fritidspedagog från och verksam i Helsingborg.

1 Kommentar

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*