Fack You?

Alla är facket. Verkligen. Alla. Du, jag, yrkesvägledarna, skolledarna och på sina håll barnskötarna. Alla får vara med i bästa skolgårdspedagogik. Men på samma vis som på de otrygga skolgårdarna -där de vuxna pedagogerna inte tar ansvar för alla – råder grupperingar, hierarkier och normer.

Alla får vara med på skolgården, men Vissa får inte vara med på fotbollsplanen. Inte heller i klätterställningen. Vissa ska hålla sig i ett hörn på skolgården, tacksamma över att få vara med. Tysta. Osynligjorda. Rastens pedagog vill dock ha mer resurser till Fotbollplansbarnen. Och till klätterställningsbarnen. Fotbollsplansbarnen har det så svårt. För lite tid på planen, undermåliga förutsättningar och det saknas minst 10.000 fotbollar.

Vissa – på sin kant – höjer rösten ibland. Inte över att de inte får vara på fotbollsplanen, men över att kantens förutsättningar är så mycket sämre. Höjda röster över skolgårdspedagogikens strukturella förfördelande. Alla får vara med. En för alla – alla för en. Men Vissa måste dra sin egen lans i sin egen kamp. Dra sitt strå till stacken.

För enkelhetens skull har man från högre ort bestämt att alla på skolgården ska kallas ”fotbollsplansbarnen”. Bara för att det är språkligt mycket lättare. Helt klart språkligt svårt att benämna var och en utifrån vem de är! Vissa – på sin kant – blir dock osynliggjorda på skolgårdspedagogiska styrelsemötesstämmor, då de bakas in bland Fotbollsplansbarnen. Vissa höjer sin röst och får en liten kaka att äta på. Samt ett underlag till att själv bjuda in skolgårdshuvudmannarepresentaner till sin kant. För att visa och berätta. Hur viktiga de är. Skolgårdspedagogiken sliter sin lans på andra håll.

Men, alla är skolgårdspedagogiken. Alla har ett ansvar att själv vara sin egen lyckas smed.

Alla är facket.
Jag är det.
Du med.
Fack you.

2 Kommentarer

 1. Andra fack har i sin historia varit tvingade att ta till kamp. Förhållandena på arbetet har varit rent av farliga, semester och annan ledighet obefintlig och lönerna har man inte kunnat överleva på. Konsekvensen av arbetsköparnas politik har varit facklig kamp i form av strejk och blockader. Historien av de ledande lärarfacken kan jag inte så väl men dess historia inom facklig kamp är tunn, TCO har som helhet aldrig gått ut i strejk. Förmodligen var förhållandena ganska okej på den tiden men tiderna förändras.

  Idag har vi en situation som börjar bli ohållbar både i fråga om arbetsbelastning och löner. Återigen börjar det bli oro bland arbetarna fast nu inom tjänstemannasektorn i skolan och framförallt på fritidshemmen. Ilskan och oron börjar forma sig som en kamp, en kamp som kommer underifrån som den alltid har gjort.

  Fack you to Hadar men hur?

 2. När lärarförbundet förtydligar sina definitioner av begreppen lärare och skola så benämns aldrig varken fritidshem eller fritidspedagoger. Hur kan man tillåtas göra sådana grundläggande misstag utan att de korrigeras? Skolledare, studie- och yrkesvägledare mm är värt att nämna men uppenbarligen inte fritidspedagoger. Varför inte? Förskola, vuxenutbildning, universitet, högskola och musik- och
  kulturskola tycker man behöver förtydligas, men uppenbarligen inte fritidshem. Varför inte?

  Sedan fritidshemmet slogs samman med skolan så har skolan tillåtits utarma fritidshemmets resurser. Lärarförbundet tillåter fritidshemmen nedmonteras utan att stå upp för verksamheten. Eva-Lis påstår att hon tar varje chans att prata om hur viktigt fritidshemmet är för barns utveckling. Att detta är rena skära lögner blir smärtsamt uppenbart varje gång hon syns i media och debatterar skolfrågor i allmänhet. Detta är fullständigt oacceptabelt!

  “Lärarförbundets cirka 230 000 medlemmar innefattar alla
  lärarkategorier från förskolan till högskolan, skolledare
  och studie- och yrkesvägledare samt lärarstudenter.
  Istället för att upprepa alla lärarkategorier i texterna, vilket
  skulle bli språkligt svårhanterligt, har vi valt ett
  enhetligt språkbruk:
  Begreppet lärare får stå för alla de olika yrkesinriktningar
  som finns representerade inom förbundet.
  Begreppet skola får stå för alla skolformer från förskola
  till vuxenutbildning, universitet, högskola och musik- och
  kulturskola.”

Lämna ett svar till Anders Fredriksson Avbryt svar

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*