Fritidshemsbarnen

Fritidshemsbarnen i Sverige närmar sig till antalet 400.000. Ändå är fritidshemmen den verksamhet som år efter år får försämrade förutsättningar. Skolverkets rapporter är tydliga – liksom skolinspektionens. I skolinspektionens rekommendationer skriver man bla ”Kommunerna och fritidshemmens ledning behöver säkerställa att avgörande förutsättningar som personaltäthet, barngruppsstorlek, fysisk miljö och organisation utformas så att de gynnar en god omsorg och en god pedagogisk kvalitet”. Skolverkets statistik visar att barngruppens storlek ökat med nästan 15 barn per grupp sedan skolan blev huvudman. Vi har idag runt 40 barn i snitt per barngrupp. Vi vet också att många fritidshem inte har anpassade lokaler för detta. 40 barn kan gå bra om det finns 4 personal och anpassade lokaler. Idag kan 40 barn ha sin bas i ett klassrum med 2 pedagoger. Där fallerar både omsorgsuppdraget och de pedagogiska ambitionerna.

Ingen vill ta ansvar över fritidshemsbarnen. Politiken säger att kommunen måste sätta sina normer, samtidigt som kommunen i sin tur måste erbjuda omsorg innan och efter skoldagen. Berörda fackförbund har ännu inte tagit tillräckligt allvarligt på saken för att ta ut sina medlemmar i strejk. Skolledare dansar under budgetens marionettrådar och hänvisar till ekonomin. Hunden på katten och katten på råttan och råttan på repet och repet runt halsen på alla omsorgs- och kvalitetsambitionerna i fritidshemmet. Längst upp på andra sidan repet står till sist Minister Björklund och håller hårt. Nu ska vi inte lasta Björklund för över 20 års dekadens av fritidshemmets verksamhet – många har hållit i repet innan honom. Dock visar Björklund inga ambitioner över fritidshemmen. Alls. Redan 2008 bollade Skolverket vidare frågan vidare till Björklund efter ännu en ”larmrapport”. Björklund meddelade via sin pressekreterare att han inte ville kommentera saken.

I Örnsköldsvik har man generellt flest antal barn per anställd: 27,4 barn.

I Skurup har 1 fritidspedagog ansvar för 32 barn

I Västerås kan en vuxen ha ansvar över 37 barn,

I Östersund vill kommunen att två vuxna ska ansvara för 50 barn.

I Falun har en avdelning 130 inskrivna barn

I Göteborg toppar en avdelning med 159 barn i underdimensionerade lokaler och ventilation.

Mellan 1996 och 2008 höjde Stockholms stad schablonen (elevpengen) till fritidshemmen med 19 procent per barn. Under samma tid höjdes schablonen till grundskolorna med 78 procent per elev.

Det är dags att sätta stopp. Säga nej. Dra en gräns och en näve i bordet. Politiken måste våga reglera. Huvudmannen måste protestera. Fackförbunden måste våga strejka och föräldrar måste ställa krav! 400.000 barn. Det är lika många som beräknades bli smittade av svininfluensan i Sverige. Då panikvaccinerade staten befolkningen. Hur illa ska det behöva gå innan man från politiskt håll gör något konkret åt fritidshemsbarnens situation?

Vi vet att stora barngrupper har negativa och skadliga konsekvenser.

Forskning har visat att det är utom tvivel att barn som utsätts för höga ljudnivåer har sämre förutsättningar att lära sig att läsa och räkna.

Stora barngrupper skapar stress.

Stora barngrupper inte bara åsidosätter fritidspedagogikens syfte utan kan även vara en säkerhets- och hälsorisk.

Bara vänsterpartiet drar en lans för fritidshemsbarnen. Rossana Dinamarca skriver i sin krönika på fritidspedagogik.se att: ”Menar vi allvar är det dags att stoppa den här dramatiska utvecklingen och sätta ett tak på barngruppernas storlek om 20 barn och minst 2 personal”. Inför valet öppnade Socialdemokraterna för ett tak men i dagsläget luktar det valfläsk. Dinamarca och (V) är de som visat både innan och efter valet att man menar allvar med det man säger. Dinamarca hävdade i en debattartikel 2010 att ”Fritids har blivit farligt för barnen”.

Barnverket inventerade partiernas syn på fritidshemmen inför valet 2010. Läs mer om det här. Fritidspedagogik.se har redan nu laddat med ett 10-tal frågor som vi kommer att kräva svar på under året. Men bredvid fritidspedagogens protester krävs ett understöd av föräldrar, skolledare, huvudmän och andra. 400.000 barns föräldrar är fler väljare än vad Björklunds Folkparti mäter i dagsläget. Gör barnen till nästa vals viktigaste fråga – och börja med förskolan och fritidshemmen!

Föräldrar och fritidspedagoger mot stora barngrupper på fritids

4 Kommentarer

  1. Håller med Olof här ovan. Tydliga och talande siffror och jämförelsetal. Klartext över vilken faktisk krissituation fritidshemmen befinner sig i. Fritidshemmen är för viktiga för Sveriges barn för att nonchaleras/nedmonteras på detta sätt. Det måste till förändring. NU!

  2. Skulle spontant vilja skicka detta vidare till alla dagstidningar i hela landet! Ett massupprop från norr till söder! Vore jag journalist och inte fritidspedagog så skulle ämnet “fritidshemmens utveckling” vara av ett scoop värt guldspaden att grotta ner sig i, varför kan ingen driven journalist åta sig uppdraget? Bra jobbat!

  3. Svart på vitt! Jag tycker den måste upp i ljuset. så sanningen får spegla verkligheten på fritidshemmen! Tack Hadar för din enastående förmåga att sätta ord på våra tankar.

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*