No Picture

Lärartycket

24 juni, 2012 Hadar Nordin 22

Lärartycket är bloggstafetten som ger lärare möjligheten att ge sin bild av skolan, av yrket och uppdraget från insidan. Fantastisk idé. Jag är fritidspedagog och brukar aldrig kalla mig för lärare. Men det kändes självklart att ge fritidspedagogiken en röst bland hundra andra från skolans inre. En röst för elevens andra halva av dagen. En röst från uppdragen mellan klassrummet och skolgården. Mellan fritidshemseftermiddagen och mammas eller pappas sena hämtning en minut innan stängning i höstmörkt oktober. När skolan redan tömts på sina lärare, elever, bespisningspersonal och rektorer. Sist står där en fritidspedagog.

No Picture

Vart var det vi var på väg?

9 juni, 2012 Hadar Nordin 3

Det som började som ett upprop för fritidspedagogens legitimerade har väckt slumrande björnar bakom många glömda snår. Eller glömda och glömda…saker kommer till en punkt när det otänkbara blir självklart. Säkert någon slags mänsklig anpassning. Hösten kom och gick. Vintern frostskadade opinionen som knappast tinat under våren. Till antal är de fritidspedagogiska rösterna färre. Men sett till den mobilisering och kraft som finns är den kanske starkare

No Picture

Reaktion på artikel i Arbetarbladet

7 juni, 2012 Micke Andersson 0

Det är med bestörtning vi läser Arbetarbladets rapport (6/6) om situationen på fritidshemmen i Sandviken. Frågan vi ställer oss är hur ansvariga poliktiker inför sina väljare, anställda, men inte minst föräldrar kan försvara den vårdslöshet som barnen och personalen på fritids hanteras med.

No Picture

I huvudet på en fritidshemspedagogsstudent

5 juni, 2012 Farzin Panahi 2

Med hjälp av mina studiekamrater har jag identifierat vissa problemområden inom utbildningen till fritidshemspedagog, samt yrket i övrigt. Viljan med denna text är att lyfta dessa frågor ur ett studentperspektiv. För att underlätta läsningen har dessa områden delats upp i underrubriker som följer här nedan.

No Picture

Ansökan om utträde ur Lärarförbundet

1 juni, 2012 Hadar Nordin 9

I 12 år har jag lojalt betalat min fackavgift till Sveriges största fackförbund för lärare. Nu står jag pennan i handen och skriver ansökan om utträde. Allt kommer till en gräns. Jag känner mig osynliggjord, icke hörd, icke önskad. Det blir ett självvåld i att fortsätta. Fritidspedagogik.se vill vara fritidspedagogens bästa vän. Det har vi kanske inte vart under året då Lärarförbundet fått stor del av kakan. Det stör mig. Jag vill att sidans energi ska riktas mot att stärka det fritidshemspedagogiska. Förvisso har vi väl alla trott att det var ett gemensamt intresse mellan fritidspedagogen och fackförbundet. Jag känner dock att Lärarförbundet vill annat. De präglar pedagogiken och yrkesrollen åt håll och riktningar jag inte vill gå med på.