Vad sa egentligen Sirén?

…och vad tycker fritidspedagogik.se om det?

Sirén: – Vem ska stå i klassrummet om 10, 20 år?
Fritidspedagogik.se: – Vem ska stå på fritidshemsgolvet om 10, 20 år? (Idag har bara 28,8% av de som arbetar i fritidshemmen examen mot arbete i fritidshem). Skolan är norm och det påvisar Lärarförbundet tydligt i frågan.
Sirén: – Fritidshemmen måste vara en självklar del i en strategi för en skola i världsklass.
Fritidspedagogik.se: – Fritidshemmet kan absolut bidra till en skola i världsklass. Men först måste fritidshemmet få förutsättningar att bygga en egen värdig och högklassig verksamhet.
Sirén: – Fritidspedagogerna måste inse att det gäller att i vardagen visa för politiker och föräldrar vilken nytta de gör.
Fritidspedagogik.se: – Politiker och föräldrar borde ha ett egenintresse i vad 400.000 barn gör på dagarna och vilken personal som jobbar där samt vilken verksamhet som bedrivs. Det är orätt att lägga det ansvaret på fritidspedagogen.
Siren:´ (På frågan: Kommer man som fritidspedagog och medlem i Lärarförbundet märka av förbundets arbete för att stärka fritidspedagogernas arbetsvillkor under det här året?) – Förbundsstyrelsen kommer att göra allt den kan, men i grunden beror det på aktivitetsgraden bland medlemmarna. Fackligt arbete handlar om att många är aktiva och arbetar tillsammans.
Fritidspedagogik.se: Förbundsstyrelsens arbete i frågan tycks vara begränsat till diplomatiska middagar med politiker. Vi ser gärna en redovisning av förbundsstyrelsens göromål det senaste året.
Sirén: (på frågan: En del fritidspedagoger tycker att det vore bättre att de i stället för att vara med i Lärarförbundet bildade ett eget fackförbund som bättre kunde driva just deras frågor) – Om inte stora Lärarförbundet – Sveriges fjärde största fackförbund – lyckas väcka politikernas och allmänhetens intresse för de här frågorna hur ska då en liten grupp lyckas?
Fritidspedagogik.se: Ändå förpassar förbundet uppdraget till den lilla grupp man antyder skulle misslyckas utanför förbundet. Att dra sin egen lans och själv ta kontakt med politiker. Samtidigt som den lilla gruppen som organiserat sig via facebook vunnit lika stor mark – eller större – än vad lärarförbundet synligt påvisat.
Sirén: – Jag missar aldrig ett tillfälle i träffar med politiker från alla partier, nationellt och lokalt, att diskutera fritidshemmens kvalitet och fritidspedagogernas villkor. Allt sådant arbete syns inte på tidningarnas debattsidor, men ni kan lita på att det pågår.
Fritidspedagogik.se: Utöver detta arbete anser vi att fritidspedagogens situation i större utsträckning skulle ha lyfts i den allmänna debatten likt frågan om lärares lön. Många tillfällen har missats.
Sirén: – Lärarförbundets engagemang är summan av medlemmarnas engagemang
Fritidspedagogik.se: Medlemmarnas engagemang har inte speglats i lärarförbundets uttryck. Fortfarande – trots tydliga inviter – står stora delar av den samlade Facebook-opinionens engagemang och kraft oanvänd utanför förbundets armar.
Sirén: Fritidspedagoger har alltid varit lärare, det är ett undervisningsyrke
Fritidspedagogik.se: Att fritidspedagogen hamnade under lärarutbildningen 1976 styrker inte det påståendet. Begreppet undervisning har aldrig använts vedertaget bland fritidspedagoger historiskt.
Sirén: Lärarförbundet fortsätter dessutom med den kampanj som vi bedrev under senhösten för att väcka politiker på alla nivåer och som fick regeringen att backa.
Fritidspedagogik.se: Att via förbundets vykort ta åt sig hela äran för regeringens steg tillbaka känns småsint. Sirén vet mycket väl att det fritidspedagogiska engagemang som funnits utanför förbundskretsar sannolikt bidragit i stor utsträckning.
Sirén: Det är också regeringen som inte tycker att fritidspedagogik är ett riktigt skolämne och som inte ser fritidspedagoger som ”riktiga lärare”. Det är obegripligt.
Fritidspedagogik.se: Att fritidspedagogik skulle vara ett skolämne är det nog bara Sirén och ämnesrådet som tycker. Här lyser både okunskap och egna intressen igenom. Förbundet har allt att vinna på göra alla till ämneslärare.
Sirén: Mot den här bakgrunden delar jag helt och fullt den upprördhet som många ger uttryck för här och i debatten på andra arenor. Den är en kraft som vi gemensamt ska använda oss av för att fortsätta trycka på för förändring.
Fritidspedagogik.se: Hur har Sirén och Lärarförbundet använt sig av kraften från “andra arenor”?
Sirén: Alla fritidspedagoger är en mycket viktig kraft. Tillsammans ska vi hjälpas åt så att den kraften märks och syns till politiker, media och allmänhet.
Fritidspedagogik.se: Hur har förbundet möjliggjort “tillsammans”? Hur har förbundet nått ut till allmänheten?

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*