Vad vill riksdagspartierna med fritidshemmen och fritidspedagogerna?

Redaktionen på fritidspedagogik har mailat samtliga riksdagspartier för att ta reda på vad de egentligen vill med fritidshemmen och fritidspedagogerna. Under hösten kommer vi att redovisa svaren här på sidan.

Dessa frågor har vi ställt:

1. Vilka är dina egna erfarenheter av fritidshem?

2. Vad anser ert parti kännetecknar en god fritidshemsverksamhet?

3. Skolverket talar om möjligheterna att i högre grad låta fritidspedagogiken komplettera skolans verksamhet och hur skola och fritidshem berikar varandra genom ökad integration. Vad kan fritidspedagoger/fritidspedagogik tillföra under skoldagen?

4. Skolinspektionen säger att det är mycket troligt att en god fritidshemsverksamhet påverkar skolresultaten gynnsamt, på vilka sätt tror ni och hur kan detta möjliggöras i högre grad än idag?

5. Finns det några förändringar som ni skulle vilja se i verksamheten hos fritidshemmen?

6. Vilken är ditt partis strategi för fritidshemmen?

7. Ska det införas en maxgräns för antal barn per pedagog?

8. Behöver fritidspedagog (arbete mot/i fritidshem) vara en högskoleinriktning?

9. Anser ditt parti att fritidspedagogen bör legitimeras i någon form?

10. I dagsläget står fritidspedagogen inte bara utan legitimation, men
även utan behörighet enl behörighetsförordningen. Vad anser ni om det?

11. Nästan 400.000 barn går i svenska fritidshem. En verksamhet som år efter år blir mer eftersatt vad gäller resurser. Hur arbetar ni för att ändra på det?

3 Kommentarer

  1. Vi väntar med spänning på svaren. Jag tror det blir tufft att svara för jag tror att inte många har så stor kunskapsbank i dessa frågor. Men då är det väl dags att utöka den kan jag tycka, speciellt med tanke på sista frågan.

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*