Fritidshemsarbetare – siffror i klarspråk

Vilka är det egentligen som jobbar i fritidshem? Statistiken nedan kommer från skolverket.

Antal anställda med fritidspedagogexamen 1999-2011
1999 – 34,9% Antal: 6510
2000 – 32,5% Antal: 6172
2001 – 30,2% Antal: 5845
2002 – 29,9% Antal: 5705
2003 – 30,5% Antal: 5720
2004 – 31,6% Antal: 5670
2005 – 31,4% Antal: 5473
2006 – 30,3% Antal: 5274
2007 – 29.8% Antal: 5114
2008 – 30,0% Antal: 5065
2009 – 30,0% Antal: 5132
2010 – 28,8% Antal: 5074
2011 – 27,6% Antal: 5364

Antal anställda med förskollärarexamen 1999-2011
1999 – 26,2% Antal: 4882
2000 – 26,3% Antal: 5015
2001 – 25,1% Antal: 4859
2002 – 23,6% Antal: 4512
2003 – 23,5% Antal: 4404
2004 – 23,9% Antal: 4284
2005 – 22,8% Antal: 3964
2006 – 21,4% Antal: 3720
2007 – 20,6% Antal: 3531
2008 – 19,6% Antal: 3313
2009 – 19,5% Antal: 3348
2010 – 18,5% Antal: 3258
2011 – 16,8% Antal: 3260

Antal anställda med lärarexamen 1999-2011
Här inräknas även årsarbetare som utöver lärarexamen har förskollärar- eller fritidspedagog-examen eller som inom ramen för den nya lärarutbildningen har examen med profil mot förskolan, förskoleklass, fritidshem eller grundskolans tidigare år.

1999 – 2,0% Antal: 379
2000 – 1,9% Antal: 352
2001 – 1,8% Antal: 357
2002 – 2,2% Antal: 417
2003 – 2,2% Antal: 412
2004 – 2,9% Antal: 523
2005 – 5,0% Antal: 870
2006 – 6,3% Antal: 1088
2007 – 7,5% Antal: 1279
2008 – 7,2% Antal: 1221
2009 – 9,9% Antal: 1689
2010 – 10,7% Antal: 1889
2011 – 11,1% Antal: 2148

Antal anställda med fritidsledarutbildning1999-2011
1999 – 3,6% Antal: 664
2000 – 3,4% Antal: 638
2001 – 3,5% Antal: 669
2002 – 3,2% Antal: 614
2003 – 3,1% Antal: 585
2004 – 3,6% Antal: 648
2005 – 3,9% Antal: 684
2006 – 3,8% Antal: 654
2007 – 3,5% Antal: 595
2008 – 3,6% Antal: 614
2009 – 3,4% Antal: 582
2010 – 3,4% Antal: 603
2011 – 3,8% Antal: 732

Antal anställda med annan pedagogsik utbildning1999-2011
Här ingår personal som har utbildning inom huvudinriktningen Pedagogik och lärarutbildning (SUN 2000*) men som inte har utfärdat examenbevis.
1999 -2007 – Uppgift saknas
2008 – 5,7% Antal: 957
2009 – 4,3% Antal: 729
2010 – 4,8% Antal: 852
2011 – 4,9% Antal: 946

Antal anställda med annan inom social omsorg utbildning1999-2011
Här ingår personal som har utbildning inom huvudinriktningen Socialt arbete och omsorg (SUN 2000*), främst gymnasial utbildning inom Barn och ungdom men som inte har utfärdat examenbevis.
1999 -2007 – Uppgift saknas
2008 – 10,2% Antal: 1717
2009 – 9,8% Antal: 1673
2010 – 9,8% Antal: 1727
2011 – 9,7% Antal: 1882

Antal anställda med övrig utbildning1999-2011
Antal årsarbetare utan utbildning eller utbildning inom övriga huvudinriktningar enligt SUN 2000*. Här ingår även personer som inte har definierad befattning.
1999 -2007 – Uppgift saknas
2008 – 23,6% Antal: 3991
2009 – 23,2% Antal: 3974
2010 – 23,8% Antal: 4189
2011 – 26,2% Antal: 5099

Antal anställda med befattingen arbetsledare 1999-2011
Som arbetsledare i fritidshem räknas rektorer (eller motsvarande) i skola med fritidshem samt arbetsledare och föreståndare (eller motsvarande) i fritidshem med ledning skild från grundskola.

1999 -2007 – Uppgift saknas
2008 – – Antal: 4690
2009 – – Antal: 4560
2010 – – Antal: 4552
2011 – – Antal: 4515

____________________________________________
Således finns det idag 2011 5364 anställda med fritidspedagogexamen (eller barn-och ungdomspedagogisk examen). Det finns också 2148 lärare som enligt definitionen kan ha examen mot fritids, grundskola eller förskola. Det ger sammanlagt 7512 anställda som KAN ha examen mot arbete i fritidshem. Därtill finns 3260 personer med förskollärarexamen. Det ger totalt 10772 personer med pedagogsik examen från lärarhögskola eller möjligen äldre seminarieutbildningar.

4515 av de som räknas som anställda i fritidshem är rektorer, skolledare eller föreståndare. Noterbart är att det finns fler med positionen arbetsledare i verksamheten än fritidspedagoger.

Fritidspedagoger är annars den största gruppen med 5364 personer.
Tätt efter kommer gruppen som saknar utbildningen eller har utbildning mot helt annat område. De är nästan lika många till antalet 5099.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*