Till skolvåren

Skolvåren. Vi pratar om våren som en förändringens tid. När saker får växa, utvecklas och gro. Om Skolvåren komma skall måste gamla löv falla i glömska och karga vintervindar vända. Vi ser parallella processer i den skolpolitiska utbecklingen.  Den från regeringen reformerade och den från yrkesutövarna initierade. Vi törstar efter en högre autonomi. Ett gehör till skriet från skolsverige. 

Jag har inga som helst tvivel om att vi kommer att lyckas. Men precis som våren är mer än en enskild process kräver en Skolvår flera element för att kunna växa. 

Fritidshemmen är idag den största “frivilliga” verksamheten i samverkan med skolan. 400.000 barn är inskriva i fritidshem. De allra flesta fritidshem är organisatoriskt samordnade med skolan. I åldern 6-9 är nästan 9 av 10 barn inskriva på fritids. Jag hävdar att fritidshemmet – som det komplement det alltid vart – är fundamentalt för en skola av världsklass. 

Fritidshemmen har dock på alla politiska nivåer saknat prioritet de senaste 20 åren. Detta har resulterat i en nedmontering utan like. Detta har med all sannolikhet inte bara drabbat fritidshemmen. Det har drabbat skolan också. Fritidshem som inte har förutsättningar eller kunskap (28% med adekvat utbildning) att skapa en bra verksamhet kommer att ha en kontraproduktiv effekt på hela utbildningssystemet. Som att hoppas på våren utan sol. Som att tro att blommorna växer på vatten i dunkla rum. 

Vi måste se till elevernas hela kontext. 

Därför har fritidspedagogik.se tillsammans med läraren Fredrik Karlsson startat ett #fritidslyft

Vill se en Skolvår måste vi sätta barnet och eleven i centrum. Det är deras kunskap, lärande och omsorg vi strävar efter att göda. 

Skolvåren kanske tom måste börja med ett #fritidslyft! Eller åtminstone gå hand i hand. Skolvåren kommer inte bli sommar om vi lämnar delar av barnets och elevens sammanhang därhän. 

Bidra med din underskrift. 
http://www.fritidspedagogik.se/fritidslyft

Hadar Nordin
Fritidspedagog, fyrabarnförälder, författare och föreläsare
Upphovsman till fritidspedagogik.se