Vi måste prata om omsorgsfullt lärande

Traditionellt har fritidshemmets verksamhet beskrivits och kopplats till omsorg. Omsorgen om barnet. Barnomsorg. I skollagen (kap. 14) som berör ”utbildningens syfte” finns varken begreppet omsorg eller (skol)barnomsorg. Endast vad gäller bidrag till fritidshem med enskild huvudman används begreppet omsorg och då kopplat till vad grundbeloppet/bidrag ska täcka.

I LGR11 finns följande formulering i kapitlet ”Skolans värdegrund och uppdrag”: Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Under rubriken ”Skolans uppdrag” står: Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet.

Det vill säga ett uppdrag som är lika mycket skolans som fritidshemmets.

Förvisso har fritidshemmet fokus på del 1 och 2 i läroplanen och mer tyngd kan läggas på detta. I dessa kapitel finns också ordet ”lärande”. Nitton (19) gånger. Ändå pratar vi om omsorg som stor del av av uppdraget. Lärande och undervisning behöver inte innehålla omsorg. Det finns omdömeslöst eller omsorgslöst lärande. Däremot undrar jag om det finns genuin omsorg utan lärande? Jag tror inte det. Så, omsorg är lärande men lärande behöver inte vara omsorg. Jag tolkar vårt uppdrag som att arbeta med omsorgsfullt lärande.

Enligt min mening måste fritidspedagoger bli bättre på att framhålla fritidshemmets verksamhet som en lärande- och omsorgsfokuserad verksamhet. Dels för att det är sant och dels för att bilden av ett modernt fritidshem måste revideras. Skolverket översätter “Fritidshem” till “leisure center”. Fokus på ett centrum för fritid. Jag har pratat med Fil. Dr i pedagogik Malin Rohlin och forskaren Anna Klerfeldt om att detta är en dålig översättning. Deras förslag är “schoolage educare” eller “schoolage educare center”. Fokus på åldersgruppen “schoolage” samt utbildning/lärande “Edu” och omsorg “care”.

Vi måste synliggöra lärandet i fritidshem!

Omsorgen tas lite för givet. Men vad är omsorg egentligen? Att ombesörja något? Ombesörja lärande, välmående, utveckling, hälsa, relationer osv. Omsorgen går hand-i-hand med lärande. Låt oss lyfta lärandeperspektivet av fritidshemmets verksamhet.

Värt att diskutera i sitt arbetslag:
Vad är god omsorg på fritidshemmet?
När är den goda omsorgen inte lärande?
Hur kan vi synliggöra lärandet i fritidshemmen?

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*