No Picture

Makt i samverkansrelationen skola-fritidshem

31 maj, 2013 Hadar Nordin 0

I läroplanen står det att “Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande.”
Samtidigt manar läroplanen fritidshemmet allena att komplettera de andra verksamheterna. En formulering som lätt tolkas som att fritidshemmet ska anpassa sig till skolans verksamhet. “ömsesidigt”?  

No Picture

Krig? Fred? Frihet!

21 maj, 2013 Hadar Nordin 1

den, för fritidspedagogen , evigt kämpande Stefan Helte åter för att lyfta fritidshemmens politik och situation. Det ska han hyllas för. Men rubriksättningen blir olycklig här. “Fred” vittnar om ett krig. Mellan skola och fritidshem. Låt mig säga det nu. Det finns inget krig. Det som finns är grundläggande strukturer och normer som är ett direkt hinder för samverkan