Fritidsdebatt i motvind

Gissa krisen!

Gissa krisen!

En av dessa kurvor föranleder politiker och etablissemang att resa sig som en och kräva omedelbara och kraftfulla insatser för att bryta en dålig trend med allvarliga konsekvenser för barn. Strukturell misshandel! utropar psykologer.

Den andra kurvan passerar obemärkt förbi. Gissa vilken som upprör och nej, det är inte skidbacken till höger. Den vänstra grafen är hämtad ur SKLs nya rapport ”Myter om skolan hindrar utveckling” som visar att det finns ingen officiell statistik från ansvarig myndighet (Skolverket) som visar att barngruppsstorlekarna i förskolan ökat nämnvärt nationellt sedan 1995. Bemanningen är också i stort oförändrad.

Den högra grafen har vi på Fritidspedagogik.se sammanställt utifrån samma siffror från Skolverket fast dem som avser utvecklingen på fritidshemmen under samma period. Det talar sitt tydliga språk. Om den vänstra är strukturell misshandel, vad är den högra? Vi vill med detta såklart inte hävda att förskolorna inte skulle vara berättigade varken ”förskolelyft” eller liknande. Inte heller att det saknas dåliga exempel (det finns förövrigt fritidsavdelningar med långt över 38,8 barn). Vår fråga är varför barn som just lämnat förskolan plötsligt inte längre räknas? Var är den kollektiva indignationen, brandtalen, löftena och de kraftfulla utspelen?

Förutom större och alltjämt växande barngrupper i kombination med fler barn per vuxen, får barnen på fritidshemmen även se mindre andel utbildad personal, sämre lokaler, mindre resurser till verksamheten m.m. Men fritidshemmen nämns så sällan i den offentliga diskussionen att man blir genuint överraskad om någon skulle ta ordet i sin mun i någon debatt.

Det kan bli en krusning på ytan just när de regelmässiga larmrapporterna dimper ner, men så fort dessa försvunnit i backspegeln lägger sig åter tystnaden.

SKL lyfter i rapporten särskilt fram fritidshemmen som ett av tre områden som förtjänar större uppmärksamhet och där det finns behov av ökade kunskaper. Frågan är bara vad som ska krävas för att nå dit när både befintlig statistik och larmrapporter inte hjälpt såhär långt.

SKL är faktiskt inte de enda att under Almedalsveckan ge fritidshemmen uppmärksamhet, tro det eller ej. Även LO tar upp fritidshemmen och ser hellre ett stärkande där än en likvärdighetsminskande satsning på RUT-avdrag för läxhjälp. De säger att verksamheten behöver stärkas ifråga om utbildad personal och i innehåll. Samt att elever ska ha rätt att delta i fritidsverksamhet även om deras föräldrar är föräldralediga eller arbetslösa.

Fritidshemmen är en resurs som borde användas bättre för att understödja undervisningen.

Tunga ord från tunga instanser som sällar sig till vad Skolverk och Skolinspektion med flera säger.

Men. Var är debatten?

About Micke Andersson 37 Articles
Fritidspedagog från och verksam i Helsingborg.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*