Nu Lyfter Vi Fritids!

Idag är premiär för vårt nya projekt 
“Nu Lyfter vi fritids!”. Syftet med projektet är att bidra till en utveckling av den fritidspedagogiska diskursen och dialogen. 

I många städer finns nätverk eller andra sammanslutningar för fritidspedagoger eller fritidshem där utveckling sker. Men många står också utan nätverk. Vi vill med detta projekt ge underlag till lokal och nationell fritidshemsutveckling. 

Upplägget kommer att variera men i grunden handlar det om att vi försöker ge en input via länkar, videoklipp eller text. Detta ska följas upp med frågor att diskutera tillsammans kollegor eller i sitt nätverk. Vi kommer också att bjuda in forskare och andra som vill bidra till utvecklingen i fritidshem att skriva underlag för diskussion. 

Man får gärna maila protokoll eller anteckningar med bifogade frågor eller svårigheter i arbetet. Det ger oss en möjlighet att sammanställa hur arbetet ska gå vidare. 

I längden hoppas vi att detta kan leda till kanske större lokala edcamps eller ett nationellt möte. Vem vet? Projektet blir vad vi gör det till. Vi hoppas att många vill vara med att samskapa en utveckling av svenska fritidshem och dess pedagogik. 

Uppgifterna eller underlagen kommer att finnas på fritidspedagogik.se. Information sprids via twitter och Facebook. På Facebook finns också möjlighet att dela med sig av sin lokala diskussion och fördjupa den med andra. 

På twitter @nulyfterfritids
På Facebook: Facebook.com/groups/236864223129180
E-post: fritidslyft@fritidspedagogik.se

5 Kommentarer

  1. Trevligt med en sida för oss som arbetar på fritidshem.
    själv sitter jag med i ett regionalt nätverk i stockholmområdet.där vi stöter o blöter olika saker som rör fritidshem.

  2. Såå bra initiativ, Hoppas många hänger på och vill samskapa och utveckla projektet. Vi har ett nätverk som styrs av två chefer och som tyvärr verkar köpta helt och hållet av våra kommunpolitiker, Dessutom har vi så få fritidspedagoger i vår kommun så att de barnskötare och förskollärare som har fått anställning som fritidspedagaoger är med på dessa nätverksmöten, Många fritidshem saknar fritidspedagoger helt, Precis som Tobias ovan är jag ensam fritidspedagog på min skola, Så det finns mycket att utveckla och synliggöra om fritidshemmens kvalité.

  3. Fantastiskt initiativ. Jag har jobbat i fritidshemmet i 20 år nu och så här dålig kvalitet har det aldrig varit på utbildad personal lokaler eller kunskap om barns lärprocesser under sin fria tid. Detär dags att vi “tror” på vårt yrke och är stolta i det. Vi behöver förstärka det vi vet genom stöd från forskning och statestik. Vi måste möta upp med vårt fackspråk och visa vad vi kan gällande våra barns fria tid. Vi är viktiga och vi behövs! Annars kommer kvaliteten sakta försämras än mer eftersom fritidspedagoger flyr fältet i sökande efter llärarlegitimation. Kvar finns de outbildade mef stora barngrupper. Vill vi ha det så?! Självklart inte! Vi måste nätverka och få en alldeles egen legitimation. För fritids i framtiden!

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*