Nya Moderaterna: Vi satsar en miljard på mindre barngrupper

Fritidspedagogik.se har i ett öppet brev till Sveriges riksdagspartier ställt ett antal frågor angående fritidshemmen. Först ut att svara är Nya Moderatera. Svaren kommer via Mattias Askerson, politisk sekreterare för Tomas Tobé – utbildningsutskottets ordförande. Vi hoppas att fler partier tar sig tid att svara på dessa viktiga frågor.

Hur ska barngrupperna minskas i praktiken?
Nya moderaterna menar att det är viktigt att alla barn ses och får det stöd och den tid de behöver. Då handlar det inte endast om hur stora barngrupperna är utan även om pedagogik och undervisningsmetoder. Vi satsar en miljard på mindre barngrupper och specialpedagoger. Vi lämnar det till huvudmannen att avgöra hur den här satsningen ska fördelas beroende på vad som passar verksamheten.

Hur definieras ”en grupp” kvalitativt?
Definitionen av en grupp varierar beroende på sammanhanget. Huvudsaken är att varje barn får den uppmärksamhet som han eller hon behöver för att stimuleras till inlärning. Ibland passar större grupper och ibland fungerar det bara då barnet får egen tid med pedagogen. Hur detta bäst åstadkoms är upp till huvudmannen, skolchefen och lärarna.

Vilka krav rörande strukturkvalitet bör införas?
För att undervisningen ska hålla bra kvalitet behöver hänsyn tas till flera parametrar. Lokalers kvalitet och barngruppers storlek kan vara två av parametrarna. Det är emellertid viktigt att inte falla för idén att alla verksamheter ser likadana ut och ska passa ett mönster.

Hur ska personaltätheten kunna ökas i samma takt som de växande barngrupperna?
Personaltätheten kan endast öka genom en stor rekryteringsbas. Det är därför väsentligt att öka attraktiviteten att jobba som fritidspedagog. Det kan handla om karriärmöjligheter och lönefrågor, samtidigt som det kan handla om arbetsmiljö.

Anser du/ni att det behövs en nationell plan och riktade satsningar för att införliva kvalité i svenska fritidshem?
Verksamheten på fritidshem är viktig. Vi är oroliga för barngruppernas storlek och för bristande arbetsmiljö för personalen. En nationell plan för att uppmärksamma de utmaningar som finns kan vara en bra utgångspunkt

3 Kommentarer

 1. “Hur detta bäst åstadkoms är upp till huvudmannen, skolchefen och lärarna.”
  ” Verksamheten på fritidshem är viktig. Vi är oroliga för barngruppernas storlek och för bristande arbetsmiljö för personalen.”
  OJ OJ OJ efter 8 år på tronen, vadan denna oro?
  Vaaaaaaaaalfläsk kallas det och åtgärderna drunknar i svallvågorna efter valet. Luttrad Lycknert

 2. Detta är en kommentar rakt ut efter att ha läst bl.a.PISA och Eva-Lis glädjeyttringar över “svartfotsutbildningarna” och dess konsekvenser.
  Det som fattas skola, fritidshem, förskola är luft i organisationen med hjälp av tillräckligt många vuxna med begränsat antal barn.
  Massor av skattepengar märkta för skolan finns på privata konton i ,kanske Schweiz. Lärare har förklarats omyndiga genom förtryckta omdömesformulär och benhård målstyrning. Glädje och lust har upphört till förmån för total kontroll. Svensk politik suger och allra mest drabbar detta barnen. Ett jättelikt experiment har genomförts och konsekvenserna är inte fullt synliga riktigt än. För att citera en okänd upprörd man i kunskapskanalen: ” It was never ever ever ever the meening that we should deal witn children that didn´t felt love for us.”

 3. Den grupp som prioriteras minst är fritidshemsbarnen. Det pratas om att man borde minska gruppernas storlek men ändock tenderar dessa att öka. Grupperna blir större och större , personal går på knäna samt blir sjukskrivna pga hög arbetsbelastning. Miljoner satsas för att minska förskolegrupper också en grupp med hög arbetsbelastning… men på fritids händer ingenting! Vi får höra att vi har den personal vi ska ha efter barnantal. Faktum är att barnantalet har ökat men inte personalmängden. Inte under de år som jag arbetat! Vart är Sverige på väg?

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*