No Picture

Samverkansrådet för fritidspedagogiska frågor

7 mars, 2014 Redaktion .se 5

I ett försök att stärka de fritidspedagogiska frågorna och lyfta dem på den politiska agendan vill vi starta “Samverkansrådet för deitidspedagogiska frågor”.
Dels för att utveckla yrkesrollen och arbeta för att kvalitativt säkra verksamheten.Men också för att lyfta fritidshemsfrågorna genom lobbyarbete gentemot styrande inom utbildningsväsendet, på lokal såväl som nationell nivå.