Särskilt stöd saknas på fritidshemmen

Fritidshemmen saknar resurser för barn i behov av särskilt stöd, uppger
fyra av fem fritidspedagoger i en ny undersökning. Både arbetsmiljön och
barns säkerhet påverkas.

Barn som har stöd på förmiddagen, förlorar det på eftermiddagen, uppger 63
procent av fritidspedagogerna som har svarat på tidningen Fritidspedagogiks
enkät. Detta trots att eleven ofta hamnar i större barngrupper med färre
personal. Huvudmännen bryter därmed mot skollagen, som tydligt ger elever
samma rätt till stöd under hela skoldagen.

79 procent av fritidspedagogerna upplever att deras fritidshem saknar
resurser, helt eller delvis, för att möta barn i behov av särskilt stöd. Av
dessa tycker 91 procent att problemet är medel till mycket stort, och
påverkar både arbetsmiljön och den dagliga verksamheten i stor
utsträckning.

Uppemot 2800 fritidspedagoger har besvarat enkäten som skickade ut i
september 2014.

Läs mer om undersökningen och dess resultat!

Tidningen Fritidspedagogik är en systertidning till Lärarnas tidning, och
ges ut av Lärarförbundet.

Enikö Koch
journalist
Fritidspedagogik, Specialpedagogik
Lärarförbundets tidningsavdelning
tel 08-737 65 06
0703- 70 48 12
www.lararnasnyheter.se

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*