Barns fritid

För några dagar sen skrev jag denna rant på twitter:

Varför fritidshemmen aldrig kommer få de förutsättningar de efterfrågar och lösningen på det:

1. Få att få ner storleken på grupper måste antalet avdelningar öka.

2. För att avdelningarna ska öka måste lokaltillgången öka. Då måste huvudmännen bygga separata fritidshemlokaler.

3. Detta kommer aldrig att ske. Få kommer våga bygga eller avsätta lokaler till enbart fritids och ha dem tomma på fm.

4. Även om lokalerna skulle byggas/avsättas finns det inte tillräckligt med adekvat personal att fylla dem med för att uppnå god kvalitet.

5. Ingen legitimationsreform i världen kommer att lösa fritidspedagogbristen. Yrket kommer fortfarande inte vara tillräckligt attraktivt.

6. Hur lösa? Acceptera att fritids är omåttligt populärt som samhällsinstitution, men som ensamt inte kan förvalta barns fritids.

7. Tillsätt en utredning som ser över alternativa institutioner som kan dela på ansvaret att förvalta barns fritids.

8. Dessa institioner kan vara familjedaghem för barn i fritidshemsålder, privata eller föreningsdrivna fritidshem.

9. Ge utredaren i uppdrag att se över hur dessa institutioner kan främjas, och hur utbildningen och yrket kan bli mer attraktivt.

10. Slutligen. Tänk nytt och inte protektionistiskt. Låt inte yrkets försvarare hämma den utveckling som behöver ske.

Varför skrev jag detta?

Låt mig förklara med ett exempel. Säg att en nystartad skola öppnar och tar emot 500 elever. Säg att 200 av dem är fritidselever.

Kommer det finnas tillräckligt med lokaler för att göra gruppindelningar som är pedagogiska och adekvata?

Kommer det finnas tillräckligt med personal för att göra alla gruppindelningar?

Svaret på dessa frågor är nej.

Det kommer snarare bli en strid mellan skola och fritids om lokaler. Dessutom kommer det inte att finnas tillräckligt med personal. Och den personal som finns kommer behöva kämpa med att få dagen att gå ihop så fort en enda kollega blir sjuk. Slutligen kommer last person standing att bli sjukskriven.

Dystopiskt? Nja. Kolla på alla sjukskrivningar som finns bland fritidspedagoger idag och se på vad fritidspedagoger i landet själva uppger.

På det här sättet ser det ut i Sveriges fritidshem. Vissa har det bättre och andra sämre. Det spelar dock ingen roll om ett fritidshem är kopplat till en nystartad skola eller en befintlig. Så länge fritidshemmen enbart kommer vara kopplade till skolan kommer det att se ut så här. Samhällsinstitutionen fritidshem är långt förbi överbelastning. Vi befinner oss i ett strukturellt systemfel.

Fritidshemmet var aldrig tänkt för det antal barn som går där idag. Cirka en halv miljon barn är inskrivna. Men fritidshemmet har historiskt sett endast varit till för vissa barn. Hur ska vi göra idag när 84 procent av alla barn mellan 6-9 är inskrivna på ett fritidshem? Det är bara att acceptera att kostymen inte passar längre.

Vi behöver tänka om.

Jag tror att de flesta av oss valde detta yrke för att vi ville arbeta med barn. Inte med fritidshem. Fritidshemmet jobbar andra för. Exempelvis facket .

Facket jobbar för att skydda ett yrke och neka tillträde till andra som vill utföra det. En professionsteori som beskriver detta fenomen kallas jurisdiktion. Kolla upp Abbott vid vidare intresse om detta.

Hur gör facket detta? Ja, u guessed it. Genom legitimation. Denna form av professionaliseringssträvan skriver Guy Standing om i sin bok, prekariatet: den nya farliga klassen. I dagens arbetsmarknad där arbetsförhållanden är rörliga och stökiga vill fler och fler yrken se om sitt och skydda sin profession. Legitimation är ett sätt för arbetstagarorganisationer att göra detta. En legitimation förhindrar att vem som helst får tillträde till yrket. Detta var lärarfackens vilja från första början när de kämpade för en lärarlegitimation. När en legitimation införs begränsas antalet som får och kan utföra ett yrke. Då uppstår det en brist, som lärarbristen i detta fall. Och när det finns en brist stiger lönerna.

Men är inte det här bra? Det kan man tycka.

Men tror vi på allvar att fritidshemmet som institution kommer förbättras av leg och högre löner för vissa? Någon skulle göra invändningen att legitimationen var till för att barn ska möta behörig personal. Jo, tjena. Men visst, vi säger så. Vi säger att legitimationen var till för att säkra tillgången till behörig personal för barnen. Behöver detta ske inom enbart fritidshemmet? Kan inte en utbildad fritidspedagog jobba inom andra arenor? Behöver fritidspedagogisk omsorg endast ges inom skolans organisation?

Det är här facket skulle kunna utgöra ett hinder. Om fritidspedagoger jobbar i andra arenor än skolan kommer gränsen för vilka som får tillgång till yrket och vilka som får organisera dem att vidgas. Då finns det inte en kollektiv lärarbrist. Och då försvinner lärarfackens maktmedel.

Andra reformer. Kommer de att rädda fritids och korrigera det strukturella systemfel det har fått verka i?

Vem tror att regeringens senaste satsning på att anställa fler i fritidshemmen kommer ha en reell effekt?

Vem tror på att lärarlönelyftet och förstelärareformen kommer minska sjukskrivningarna bland fritidspedagoger?

Vem tror att kap 4 kommer tvinga huvudmännen att satsa mer pengar på fritidshemmen?

Nej, allt är bara pengar i sjön.

Vad kan vi göra? Inte låta facket och även andra aktörer, inklusive mig själv, få ett inflytande över utvecklingen. Vi måste släppa in fler aktörer som kan vara med och ombesörja för barns fritid.

Vi har exempelvis föreningar som skulle kunna vara med och dela på arbetet. Men finansieringen faller och bör ses över.

Låt oss se bortom yrke och institution.

Tillsätt en utredning som likt barnstugeutredningen undersöker behovet av pedagogisk omsorg hos barn från 6-12 års ålder och vilka möjliga samhällsaktörer som kan ombesörja för detta.

Om denna regering menar allvar med sitt samhällsbygge får den ta sitt ansvar för 500 000 barns fritid.

Ansvaret kan inte bäras av fritidhemmet ensamt.

2 Kommentarer

  1. Helt rätt!
    Du klargör och vågar lyfta den verklighet,framtid och förutsättningar som fritidshemmet och dess yrkeskategori har.
    Spännande tankar kring privatisering och utredning likt barnstugeutredningen. Fritidshemmet i svenska skolan ser vi ju hur det har fungerat.
    Det har ju gått över 20 år sedan fritids kom in i skolan. Man har brottat in direktiv i styrdokumenten men hur långt har vi kommit?

1 Trackback / Pingback

  1. Vem ska stå till svars – del 2 – Syns du inte finns du inte – Fritidspedagogik.se

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*