Lärarassistenter

Regeringen avsatte 329 miljoner i sin budget för 2016 för att lärarassistenter skulle anställas i skolan. Ett beslut som välkomnades av lärarförbundet, som menar att det var deras idé att införa lärarassistenter. LO och kommunal skriver i en debattartikel att de önskar att regeringen satsar på 15000 lärarassistenter och 5000 elevassistenter. Det är inte helt omöjligt att detta kan bli verklighet om mp och S fortsätter att vara i regeringsställning efter valet. Det är bara att läsa Fridolins bok: ”Blåsta”, så förstår ni varför. Han menar att en faktor som gjorde att skolan var bättre förr var att det fanns fler vuxna som arbetade i skolan då.

Vad betyder nu lärarassistenternas intåg för fritidspedagogerna/lärarna? Min teori är att fritidspedagogernas/lärarnas uppdrag kommer att bli mer renodlat. Vi blir ansvariga för de pedagogiska områden som är våra eller som vi gjort till våra, d.v.s. fritidshemmet, rasten och de ämnen som vissa undervisar i. Att vara en resurs i klassrummet, följa med eleverna till idrotten, slöjden osv, kommer vara ett minne blott. Det är väl ok. Vi får planera för våra pedagogiska ansvarsområden och inte vara den hjälplärare som vissa har varit sedan fritids och skola slogs ihop.

Men! Vad tror ni kommer hända när lärar/elevassistenterna behöver fylla ut sina tjänster genom att arbeta på fritids? För kommunal kommer säkerligen hålla fast vid sin kamp för rätt till heltid. Vad tror ni kommer hända när den organisatoriska besten, skolan, kommer fyllas på med mer resurser i form av lärarassistenter. Jo, det kommer bli en dragkamp mellan skola och fritids gällande hur de nya resurserna ska fördelas. Fritidspedagogerna kommer vilja att assistenterna får planeringstid med dem för att assistenterna inte bara ska bli utförare av fritidspedagogernas planeringar, utan även vara delaktiga i utvecklingen av den. Skolan å andra hand kommer argumentera för att assistenterna behövs i klassrummet och i planeringen med lärarna.

En annan aspekt i det här är att huvudmännen kommer bli lockade till att anställa en till två behöriga fritidspedagoger/lärare och fylla på med assistenter. Vårt uppdrag kommer då bli att vara arbetsledare/handledare, men vi kommer troligtvis inte att få tid till detta för att mötestiderna med assistenterna kommer att vara obefintlig. Förutsättningarna för att göra jobbet kommer alltså att vara bristfälliga. 

Lönerna kommer dock säkerligen att gå upp i och med att förhandlingsläget blir bättre när färre blir behöriga att ansvara för undervisningen i fritidshem. Dock kommer arbetsbördan att bli större i och med att det troligtvis kommer att snålas med antalet behöriga. Mer pengar, men mer jobb. Eller som Biggie en gång sa. Mo money mo problems.

Det här är inte en text som syftar till att svartmåla en ”satsning” innan den är genomförd. Den här texten manar till eftertanke. Eftertanke för vi alla vet vad samordningen mellan skola och fritidshem ledde till. 30 år senare och vi har fortfarande inte löst problemen. For the love of god. Välj att göra rätt denna gång. Välj att lyssna till professionen.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*