Game over för fritidshemmet?

Nyligen så infördes ett legitimationskrav för att ansvara för undervisningen på fritidshemmet. Bra! Många av oss som jublade, samtidigt som legitimationsmyntets tunga baksida låg vilandes mot bordet.

Legitimationskravet infördes inte direkt på en nåder. Nej, innan fritidspedagogen skulle få sin legitimation reformerades utbildningen mot fritidshem till att få en tydligare inriktning mot skolan. Man skulle nu även utbildas i ett praktiskt estetiskt ämne. Ni vet, det där ämnet som tenderar att ha en sån stor brist av lärare, kanske för att arbetsförhållandena tenderar att vara kassa då ett dugligt schema ofta är en omöjlighet. Någon kom med den briljanta idéen att där skulle man ju kunna sätta fritids, dom gör säkert inget annat på dagen ändå. Och så blev det.

så upptäcktes myntets rikta sida. I och med behörigheten i ett skolämne hade nu rektor mandat att förlägga fritidslärarens tjänst mot skolan. Det är trots allt så att är en lärare behörig i ett ämne har rektor rätt att nyttja detta, om så krävs i verksamheten. Det är ändå bara logiskt. Och om man utgår ifrån en sådan mattematisk logik är det även logiskt att den obligatoriska verksamheten, skolan, får resurser före den icke-obligatoriska, fritidshemmet.

Frågan som jag ställer mig då när jag ser mina kollegor gå in mer och mer i skolansverksamhet som lärare – var det någonsin ämnat att överenskommelsen kring legitimering skulle gå till fritidshemmens favör?

Och här står fritidspedagogen i sin alldeles egna catch 22. Ett måste att ha legitimation för att få ansvara för fritidshemmets verksamhet, legitimation som ger tvång i behörighet för minst ett skolämne. Är detta game over?

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*