Farzin Panahi

Jag tog min lärarexamen med inriktning mot fritidshem 2012. Jag har själv aldrig gått på fritids, men har alltid varit intresserad av pedagogik och utbildning. Till stor del byggde mitt intresse på att jag själv var väldigt kritisk till min egen skolgång. I fritidshemmet såg en arena där det gick att bruka en alternativ pedagogik som når fler barn. Dock blev jag förtvivlad när jag kom ut i verksamheten i samband med min VFU. Jag såg att arenan hade ruttnat bort men att ambitionerna med barnen var intakt.

Som tur var kom jag i kontakt med fritidspedagogik.se. Genom sidan och facebookgruppen väcktes den tro jag hade på fritidspedagogiken. Genom åren har jag engagerat mig i sidan genom att skriva artiklar och blev sedermera en del av redaktionen. Jag har därtill varit med och startat samt suttit i styrelsen för fritidspedagogernas riksförening.

Mitt engagemang för fritidshemmen har alltid varit ideellt och byggt på en strävan att skapa en plats för barn i 6-12 års åldern som ger dem en trygghet och möjlighet att utvecklas i sin egen takt.

Fritidspedagogik för mig är ett lapptäcke som sytts ihop med dels erfarenheter från fritidshemmens föregångare och dels från olika syften som fritidshemmen haft genom åren. Det finns ingen klar definition av vad fritidspedagogik är, men den brukas för tillfället i fritidshemmet som institution.

I framtiden ser jag att den erfarenhet som samlats i 130 år och som kallas för fritidspedagogik används i fler arenor än fritidshemmet och att utbildningen breddas för att passa detta ändamål. Fritidshemmet kommer alltid att finnas kvar men fritidspedagogiken kommer att få nya hem. Jag vill vara med och inreda dessa och stärka den profession som verkar inom dem.

2