Skriv under för fritids

Nu i valtider kampanjar olika organisationer för en satsning på fritidshemmen.

Detta med anledningen att fritidshemmens grupper växt explosionsartat samtidigt som andelen utbildad personal krympt till en oacceptabel låg nivå.

En satsning på fritidshemmen är välkommen. Samtidigt vet vi att tidigare satsningar har försvunnit i ett svart hål 

Barnen behöver inte en till besvikelse. Det som behövs nu är eftertanke och en plan som möjliggör att fler aktörer kan förvalta närmare 500 000 barns fritid. Fritidshemmet i dess nuvarande form har inte kapaciteten att göra detta i enlighet med kraven i styrdokumenten. Något som vi som befinner oss i verksamheter ser bevis på dagligen.

Med anledning av detta kräver vi att det tillsätts en utredning som likt barnstugeutredningen undersöker behovet av och syftet med pedagogisk omsorg för barn från 6-12 års ålder och vilka möjliga samhällsaktörer som kan ombesörja för detta.

Namninsamlingen för en SOU rörande barn i åldrarna 6-12 års fritid kommer skickas till utbildningsdepartementet

Hitills har 687 skrivit under
FörnamnEfternamnKoppling till fritids
Krister Haglund Fritidspedagog
Gene Afrim Barnskötare
Sofie Carlsson fritidspedagog/lärare i fritidshem/fritidslärare, kärt barn har många namn
Anne Borgman Fritidspedagog
Josefine Sahlin Grundlärare fritidshem
Frida Davidsson Fritidspedagog
Sara Larsson Lärare i fritidshem och förälder till barn på fritids
Jessica Borgvall Fritidspedagog
Marie Sénby Fritidspedagog
Anne Catrine Kindlund Fritidspedagog i fritidshem
Martina Palmqvist Fritidspedagog
Erik Söderman Yrkesverksam
Emma Saxberg Personal och blivande lärare i fritidshem
Joakim Terneborg Jobbar på fritids
Jessica Sörman Anställd
Mattias Henriksson Grundlärare fritidshem/fritidspedagog
Rita Dagostino Grundlärare fritidshem
Lotti Sand Fritidspedagog
Louise Fraenell Fritidspedagog
Tess Almlöf Arbetar på fritids förskoleklass
Magnus Mac Neil Fritidspedagog
Helene Persson Fritidspedagog
Caroline Engberg Förälder
Petra Bod Fritidspedagog
Niklas Averstad Ryd Fritidspedagog (Grundlärare med inriktning mot fritidshem)
Rosita Karlsson Lärare i fritidshem
Kristina Axelsson Fritidspedagog
Lars Johan Larsson Förälder samt fritidspedagog
Marie Elfsel Grundlärare inriktning fritidshem
Malin Nielsen Pedagog
Elisabeth Ljungberg Fritidspedagog, 40 år på fritids
Annika F Hansson Fritidspedagog
Camilla Norin Jobbat som fritidspedagog, nu specialpedagog
Maria Hillberg Fritidspedagog
Josephine Claesson Fritidspersonal
Pia Emtås Förskollärare i förskoleklass/fritidshem
Eva Sahlberg Är grundlärare i fritidshemm
Jenny Eng Fritidspedagog
Marita Persson Fritidspedagog
Karin Dreik Mamma till barn födda 2010 och 2012
Elisabeth Andersson Fritidspedagog
Anette Ekstedt Fritidsledare men utbildar mig till Grundlärare med inriktning fritidshem. Jobbat i ca 20 år i yrket.
Cecilia Strand Fritidspedagog
Anna Bergqvist Arbetar på fritids och studerar till grundlärare inriktning frt
Elise Edberg Fritidsledare på fritids
Kicki Björkäng Läraren fritidshem
Margaretha Kronaas Fritidspedagog
Ingela Svensson Fritidspedagig
Jessica Sandqvist Fritidspedagog
Ninni Jacobsson Förälder till barn på fritids
Rebecca Höiseth Fritidslärare
Caroline Åberg fd. Fritidspedagog
Johanna Ekdahl Fritidsledare och fritidspedagogstudent som arbetat på fritids i 20 år
Noel Larsson
Catarina Carlsson Fritidspedagog
Susan Falk Förskollärare som arbetar på fritids
Anja Jönsson Förstelärare i fritidshemmet
Nicola Fast Grundlärare fritidshem/Fritidsansvarig
RoseMarie Olsson Skolkurator åk f-6
Therese Ahlqvist studerar till Fritidslärare
Hanna Adolfi Biträdande rektor för fritids
Sara Skånehult Fritidspedagog/Utvecklingsledare fritids
Jenny Jönsson Fritidspedagog
Klara Ferneman Arbetar som obehörig fritidspedagog sen 3 år tillbaka.
Katarina Lindberg Fritidspedagog
Katharina Adolfsson Lärare i fritidshem
Andrea Meier Fritidspedagog i arbeta
Carina Adolfsson Fritidspedagog
Fredrica Rosberg Anställd fritidspedagog
Valbona Maqedonci Utbildas till grundlärare med inriktning mit fritidshem
Rebecka Hansson Arbetar som fritidslärare
Zandra Björner Fritidspedagog
Johanna Hjelmberg Förälder
Gunilla Friberg Har jobbat på fritids
Susanne Aspling Lärare i fritidshem
solveig samuelsen Fritidspedagog sen 85, jobbar på fritidshem
Sara Hällgren gylärare, barn på fritids
Kristina Furbeck fritidspedagog sedan 1985
Herman Wahlgren Anställd outbildad fritidspedagog
Olof Fastén Utbildar blivande grundlärare med inriktning mot fritidshem
Ann Andersson Fritidspedagog
Sara Jönsson Fritidspedagof
Maria Ljungberh Barnskötare, många års arbete på fritidshem
Cecilia Söderberg Arbetar som Fritidspedagog
Mia Lejon Lärare i fritidshem
Robin Blossing Lärare i fritidshem
Maryam Affa Fritidspedagog
Jeanette Åström Lärare i fritidshem
Sofia Widholm Lärare som jobbar på fritidshem
Petra Bryntse Anställd och vårdnadshavare
Kristina Ward Fritidspedagog
Magdalena Ingesson lärare i fritidshem
Agneta Ekström Fritidspedagog
Tanja Sandström Fritidspedagog
Cecilia Thoren Studerar till fritidslärare
Jenny Pousette Fritidspedagog
Lena Andersson Fritidspedagog
Hanna Näslund Förälder, lärare i skola, kollega med fritidspedagoger
Jenny Eng Åk 2 fritids Skälbyskolan
Therese Helander Har barn på fritids
Jenny Ander Fritidspedagog/ förstelärare i fritidshem
Linda Moberg Fritidspedagog
Linn Andersson Lärare i fritidshem
Birgitta Spele Fritidspedagog
Zhara Gustafsson Lärare i fritidshem
Carina Norberg Barn som går på fritids
Line Isaksson Lärare i fritidshem
Mikael Lundström Fritidspedagog
Terese Kuula Fritidspedagog
Annelie Andersson Fritidspedagog
Kamaal Farah Jag barn som på fritids
Lena Pettersson Fritidspedagog
Christina Vaxinger Fritidspedagog
Isabell Jakobsson Lärarstudent inriktning fritidshem
Jessica Gunnarsson Lärare i fritidshem
Sofie Landen Lärare i fritidshem
Ida Djärv Förälder, Lärare i fritidshem
Katarina Johansson Arbetar på fritids samt studerar till Grundlärare i fritidshem
Oskar Göransson Fritidslärare
Petra Andersson Förstelärare i fritidshem
Mattias Wernersson Fritidspedagog
Tindra Hilding Hult Grundlärare mot fritidshem
Helena Åqvist Lärare fritidshem
Simon Jonsson Lärare i fritidshem
Håkan Wergeni Föräldrer
Cecilia Wergeni Lärare i fritidshem
Jenny Lindberg Fritidspedagog
Hans Pettersson
Åsa Karlsson Skolvärd, rastaktivitetsansvarig, 7h fritids/ v
Kärstin Werlid Fritidspedagog
Freddie Jacobsson Elevassisent
Roland Alexandersson Fritidspedagog
Rickard Jönsson Lärare i fritidshem
Ulle Liukkonen 30+ år som fritidspedagog
Andreas Carlsson Bitr. Rektor /Fritidspedagog
Mikael Görtz Fritidspedagog/ utvecklingsansvarig
Carola Grönlund Fritidslärare
Eva Lundgren Fritidspedagog
Björn Hillring Grundlärare med inriktning mot fritidshem
Peter Jonsson Jobbar på fritidshem
Josefin Jidestedt Grundlärare mot fritids
Mia Korsbäck Grundlärare mot fritidshem
Emmelie Eriksson Arbetar på fritids och studerar till Grundlärare mot fritidshem
Tina Bäckström Grundlärare mot fritidshem
Johan Anrin Lärare i fritidshem
Jenny Holmgren Fritidspedagog
Emma Bergström Arbetar på fritids som pedagogisk utvecklingsledare
Kerstin Skaar Fritidspedagog
Anna Karlsson Högskolestudent lärare fritidshem och idrott
Lilian Blomberg Lärare i fritidshem
David Forsblom Utbildning
Jonas Kronqvist Jobbar på fritids
Brankica Ekman Fritidspedagog
Agneta Nyman Fritidspedagog
Inez Rudnik Lärare i fritidshem
EvaMaj Löfgren Fritidspedagog
Pernilla Persson Fritidspedagog
Birgitta Pettersson Jobbar i Förskoleklass ,vill ge till min kollega som vill lyfta fritids på vår skola.
Tina Kruuse Fritidspedagog
Nathalie Cammilton Fritidspedagog och ansvarig för fritidsverksamheten på Bergaskolan i Uppsala.
Matilda Svensson Fritidslärare
Ida Skiöld Fritidspedagog
Hanna Wahlbom Andersson Fritidslärare
Kristina Idefelt Fritidspedagog sedan -89
Gunilla Skeri Fritidspedagog
edita dzin fritidspedagog
Ema Bengtsson Lärare i fritidshem
Malin Björnberg anställd
Lena Berndtsson Fritidspedagog
Matthias Nestor Lärare mot fritids
Louise Jansson Jobbar på fritids
Elli Lehto Elevassistent
Niklas Myrtenblad Grundlärare i fritidshem
Tobias Dackenberg-Hedmark Arbetar som fritidspedagog/fritidslärare
Emma Guldbrand Arbetar och studerar till grundlärare med inriktning fritidshem
Annie Bäck Fritidspedagog
Ulrika Bengtsson Fritidspedagog
Ulrika Waltgren Fritids och stud. Lärare mot fritidshem
Matilda Petersson Fritids pedagog!
Erik Svanberg Fritidspedagog
Caroline Pettersson Biträdande rektor (inriktning fritidshem)
Ida Dahlgren Arbetar som fritidspedagog på Sävar skola
Helen Grundström Fritidspedagog
Heli Illikainen Fritidspedagog
Manne Ekeborg Arbetar som fritidspedagog
Jesper Serrander Jobbar inom fritids.
Katarina Gosch-Wåhlander Grundlärare inriktning mot fth/ ämneslärare i bild
Martin Haglund Fritidspedagog/rastaktivist
Ylva Nyström Fritidspedagog
Hilde Godtlibsen Fritidspedagog
Inger Hintze Fritidspedagog
Karin Strömberg Fritidspedagog, ALL, förste uppdrag
Annica Grönqvist Jobbar som fritidspedagog f-3
Sofie Hurtig Förstelärare i fritidshem
Julia Juntti Fritidsansvarig
Karina Lindblad Fritidsoedagog
Fredrik Pilsmedh Fritidspedagog
Malin Lärjedal ja
Jennie Kennmark Fritidspedagog
Charlott Hellgren Fritidspedagog
Rebecca Bermudez Claesson Fritidspedagog
Mattias Claesson Rastpedagog
Alice Berthilson Jobbar på fritids
Gunilla Norbäck Personal
Jonas Pettersson Studerar till grundlärare med inriktning mot fritidshem
Hannelore Bryttmar Grundlärare mot fritidshem och bild
Jessica Jonsson Fritidspedagog
Evelina Andersson Grundlärare mot fritids
Adam Jäderkvist Grundlärare med inriktning mot fritidshem
Maria Müller Lärare i fritidshem
Kristina Forster Lärare med inriktning fritidshem/fritidsverksamhet
Peggy Gellersten Fritidspedagog
Sandra Eriksson Fritidspedagog
Marie Persson Fritidspedagog
Ljubica Djordjievska Fritidspedagog
Lars Grönwall Fritidspedagog
Lena Hedén Ftp
Umur Urla Jobbar som fritidspedagog
Mathias Eiderhed Fritidspedagog
Malim Camper Johansson Fritidspedagog
maria kodjo fritidsansvarig
Tina Landin Fritidspedagog
Niclas Sjöstrand Fritidsledare
Siw Claesson Fritidspedagog
Pia Rothoff Fritidspedagog
Pontus Larson Fritidspedagog
Helena Björklund Fritidsansvarig/samordnare på Västra Stenhagenskskolan
Anna Ingbro Jobbar på fritids, barnskötar
Fredrik Persson Fritidspedagog
Eva Kallin-Robbins Fritidspedagog
Linda Tiberg Grundlärare med inriktning fritidshem
Angelica Fahlén Fritidspedagog
Emilia Westh Anställd
Frida Lönnberg Fritidspedagog
Stina Eriksson Har ett barn där och läser själv till grundlärare mot fritidshem
Åsa Åberg Grundlärare på fritids
Madelen Högberg Fritidspedagog
Lena Sandberg grundlärare med inriktning mot fritidshem och arbetar på fritidshem och i skola
Maria Moberg Fritidspedagog
Catarina Andersson Fritidspedagog
Johanna Ekvall Arbetar i fritidshemmet
Liia Palo Fritidspedagog
Andreas Jakobsson Grundlärare mot fritidshem
Lena Linansky Fritidspedagog
Sanne Persson Lärare i fritidshem
Ulrika Nygren Lärare i fritidshem och Bild
Sophie Sandberg Lärare i fritidshem
Malin Andersson Arbetar på fritidshem
Robin Gupta Fritidspedagog
Eva Noren-Björn
Tobias Marcusson Jobbar
Agneta Östman FP med 40 år i yrket
Madeleine Gustafsson Tidigare fritidsledare, pluggar just nu till lärare inom fritidshem
Jenny Nygren Lärare fritidshem
Carin Sandström fritidspedagog
Linda Haglund Fritidsledare samt utvecklingsledare för fritids
Anna Wendel Grundlärare med inriktning mot fritids på hedvig eleonora skola
Ilona Mattsson Fritidspedagog
Sheeba Malekzadah Grundlärare inriktning mot fritidshemet
Mattias Hillbom Lärare i fritidshem & i idrott och hälsa
Jan Hydén Grundläggare mot fritidshem
Marie Zetterström Fritidspedagog
Carina Fransson Fritidspedagog
Linda Eriksson Fritidspedagog
Bengt Jansson Fritidspedagog
Johan Lindborg Lärare i fritidshem
Siw Sjöström Fritidspedagog / fritidslärare
Kea Terneborg ARB ledare
Marina Brovinger Nyutbildad fritidslärare
Mikael Lundgren Fritidspedagog
Pia Hansson Fritidspedagog
Peter Gustavsson Fritidspedagog
Carin Wik Fritidspedagog
Maria Karlsson Lärare i fritidshem
Lotta Andersson Ansvarig för F-3
Åke Ringwall Skolledare
Lill Hansen Studerar Grundlärare inriktning fritidshem
Ulrica Moestam Fritidspedagog
Suzanne Liard ritidspedagogF
Irene Gustavsson Fritidspedagog
Sandra Söderström Fritidspedagog
Therese Takalo Pedagog
Leandro Feldman Anställd
Tobias Törnblom Lärare i fritidshem
Daniel Bengtsson Lärare i fritidshem
Anna Hedberg Fritidspedagog
Alexander Skytte Idrottslärare
Andreas Wahlström Fritidspedagog
Andrea Hansson Lärare i fritidshem
Ingela Söderberg Fritidsledare
Anna Söderhjelm Fritidspedagog
susan shwan
Lydia Eweström Studerar till fritidshemslärare
Susanne Bergh Fritidspedagog
Ali Al-Samarai Fritidspedagog
Anna Andersson Fritidspedagog och förälder
Carola Pettersson Har arbetat på fritids
Cecilia Löfman Lärare i fritidshem
Berit Olsson Fritidspedagog
Lotta Högblom Barnskötare på fritids & samverkan i klass
Heidi Nevala Fritidspedagog
Joakim Weiland Resurs/Lärare inom fritidshem
Erika Larsson Fritidspedagog
Mari Ahlberger Yrkeslärare barn o fritid
Sara Lundström Fritidspedagog
Tina Kronberg Lärare i f-klass
Jaqueline Ede Lärare i fritidshem
Maria Ohlsson Barn som gick på fritids
Susanna Petersson Fritidspedagog
Monica Asplund Fritidspedagog På f-3 skola
Tobias Dahlberg Lärare i fritidshem
Malin Runsten barnskötare/resurs
Sofie Granryd Förskollärare i fritidsverksamhet
Elin Berggren Utb. Fritidslärare
Christina Fernqvist Jobbar som fritidspedagog på en skola
Christina Andersson Barnskötare, jobbar på fritids
Anna Nordström Resurspedagog
Jennifer Björkman Fd avdelningsansvarig/nu lärare
Pia Lundström Rektor
Marie Nilsson Lärare på skola med bra samarbete med fritids.
Madeleine Berggren Elevassistent
Katti Lundqvist Grundskollärare
Marcus Grindebäck Arbetar
Linus Eriksson Fritidslärare
Monica Lundin Fritidspedagog
Rebecka Nilsson Arbetar i fritidshemmet snart färdigutb. Grundlärare inriktning fritidshem
Jenny Eklund Fritidspedagog
Anna Gregefalk Fritidspedagog
Sofie Persson Fritidspedagog
Anders Johansson Är Grundlärare i inriktning mot fritidshem
Susanne Frånlund Lärare
Christoffer Sonestedt Lärare i fritidshem
Emelie Svensson Barnskötare (snart färdig lärare i fritidshem)
Anneli Dahl Studerar till Grundlärare mot fritidshemmet
Carina Axelsson Förskollärare grundsär fritids
Annelie Franzén Fritidspedagog jobbar på fritids
Eva Norman Lärare i fritidshem
Josefine Nyström Fritidspedagog
Ljubica Djordjievdka Fritidspedagog
Martina Winnerhed Har barn som går på fritids
Lotta Thornberg Fritidspedagog och samordnare
Sebastian Adamsson Fritidslärare
Frida Ydringer Fritidspedagog och förälder
Lotta Häggkvist Fritidsplats till sonen
Alexandra Svärd Fritidspedagog
Liselotte Nilsson Har kollegor där
Ulrika Österström Fritidspedagog
Cecilia Åkrsson Fritidspedagog och förälder
Margareta Zukowska arbetar på fritids
Emelie Cederhök Har kollegor som jobbar på fritids och har jobbat själv på fritids
Helena Steen Fritiddpedsgog
Monica H Lundgren Tidigare arbetsplats
Maria Rörling Lärare och mamma
Caroline Nilsson Fritidspedagog och förälder
Bonnie Hertsgård Har ju barn själv
Katarina Ekman Arbetat på fritids
Cecilia Olsson Lärare i fritidshem
Miriam Palmblad Fritidspedagog
emilia OKeeffe Mamma och lärare i lägre åldrar
Christian Hangasmaa Student, blivande frotidspedagog.
Lotts Lindskog Fritidspedagog
Rose-Marie Fredriksson Fritidspedagog
Anna Brorsson Fritidspedagog i fritidshemmet på Nyhemsskolan
Lotta Thuresson fritidspedagog bytt jobb! !!
Erik Smiding Jobbar på ett
Veronica Ohlsen Fritidsledare
Helene Nordmark Ansvarig chef
Mona Halldin Fritidspedagog
Helen Engelbrektson Fritidspedagog
Mattias Claesson Rastpedagog
Tina Jalo Thorén Lärare i grundskola och fritidshem å
Elin Jungmarker Jobbar som pedagog på en fritidsavdelning samt har barn i fritidsverksamhet/förskoleklass
Christer Persson pensionerad fritidspedagog
Helen Friberg Fritidspedagog
Margareta Nordin Farmor
Ingrid Svens Fritidspedagog
Mim Kramar
Ann-Catrine Heden Jobbar som fritidspedagog
Jimmy Thieme Har lärare i familjen
Johan Axelsson Fritidspedagog
Mia Holmgren Fritispedagog
Sofia Högström Fritidslärare
Johanna Karic Förälder
Sandra Lövsta Lärare i Fritidshem
Erika Fridén Arbete
Malin Ryner Förälder till skolbarn
Filip Fagerberg Studerar till lärare i fritidshem
Emmy Davinder Lärare i fritidshem
Kerstin Karlsson F d förälder t fritidsbarn
Evelina Hedqvist Förälder till f. D fritidsbarn som tyvärr inte får gå på fritids längre då jag är föräldraledig.
Majken Colberg Fritidspedagog
Linda Larsson Lärare på fritidshem
Maria Wessling
Yosabeth Dymock Fritidspedagog
Hanna Olsson Arbetar som lärare i fritidshem i Nyköpings kommun
Claudia Orellana Personal
Josefina Thögersen
Anna Thörnqvist Fritidslärare
Ulrika Johansson Ja hösten 2018 6 åring
Edvard Samils Studerar fritidshem
Mari Andersson Före detta fritidspedagog
Patrik Löwenborg Fritidspedagog
Hanna Eriksson Jobbar på fritids hem
sofia jonsson utbildad fritidspedagog sedan 2000
Catarina Cramér Mormor till fritidsbarn
Sara Schaerling Förälder
Pernille Rustad Fritidsledare
Sara Norinder Grundskollärare
Ulf Jansson Förälder
Jennifer Johansson Lärare fritidshem
F J Fritidspedagog/lärare
Helena Spånbo Specialpedagog som yrke och mamma till barn som går på fritids
Lotta Berntzon Förälder
Matilda Strömberg Har 2 barn i verksamheten
Jenny Ohlson Förälder
Anette Gidlund Fritidspedagog
Anders Thurén Resurs / barn på fritids
Linda Thelin Jobbar som lärare med tät kontakt med fritidspersonal
Agneta Södersten Pensionerad fritidspedagog
Ingela Kihlman Fritidspedagog
Jenny Kyllönen Har barn på fritids
Enzo Molina Lärare i fritidshem
Maria Carlsson Förälder
Margareta Zachrisson Fritidspedagog
Mia Lindman Studerar till fritidslärare
Johanna Odd Barn på fritids, pedagog på skola
Jennie Ungsgård Förälder
Kerstin Malmlöf Jobbar på förskola i nära anslutning till skola och fritids
Agneta Ivarsson Förälder/Leg ssk
Lynette Bylund Lärare i fritidshem
Cecilia Fjellborg Fritidspedagog
Vanda Hadzic Jobb
Karin Liwing Specialpedagog
Bettan Palmgren Fritidspedagog
Åsa Wickman Lärare i fritidshem
Ulrika Tajthy Förälder
Ingela Peistorpet Min arbetsplats - Är fritidspedagog
Peter Lenngård Ansvarig pedagog på fritids
Jenny Norberg Har barn på fritids
Lars Rignell Fritidspedagog
Christian Lundén
Sandra Östervall Har barn på fritids
Gunilla Hall Arbetar på fritids
Susanne Markopoulou Jobbat på fritds
Ronja Åsberg Utbildad lärare i fritidshem
Christin Wendel Förälder
Andreas Hagman Jobbar som fritidspedagog
Andreas Forsberg Skolintendent
Kim Lindahl Fritidsledare
Henrik Andersson Lärare med inriktning fritidshem
Marie Hägg Ganessane Fritidspedagog/BF-lärare
Emma Medström Lärare
Elin Olausson Lärare F-3
Tina Englund Lärare
Inger Hansson Lärare
Suzanne Sjödin Fritidspedagog som lämnat yrket.
Anders Baeck Pedagog och förälder
Karin Ljungström Har barn på fritids
Therese Johansson pedagog
Jenny Rosenthal Förälder
Ingela Dahlros Förälder/Pedagog
Hanna Häggström Studerar sista terminen på fritidslärarprogrammet
Annika Ingemarsson Förälder och logoped i Habiliteringen
Carina Nummijärvi Lärare i fritidshem
Sara Sjöberg Lärare i fritidshem
Pernilla Wåhlin Porttila Jobbar på fritidshem
Kristina Renard-Hård Familjebehandlare socialtjänsten barn 6-12 år
Cornelia Strömbäck Förälder
Carina Berg Fritidspedagog
Moa Christensen Har jobbat på fritids och är själv förälder
Åsa Holm Barn på fritids
Linda Seebergs Grundlärare med inriktning fritidshem
Karin Lindqvist Har barn
Nilla Wikberg Barnrättsaktivist
Line Dovebris Utbildad fritidspedagog men jobbar i förskola
Maria Abrahamsen Förälder
Ann-Marie Andersson Sjöblom arbetar som fritidspedagog sedan 1999
Kristina Hermansson Utbränd förskollärare
Molly Medic Fritidspedagog och musiklärare
Azade Ashkzari fritidsledare
Caisa Staveryd Barn på fritids
Magdalena Ingesson fritidspedagog och förälder
Carina Filbert Fritidspedagog
Maria Oreest Udell Fritidspedagog
Agneta Södling Fritidspedagog
Marja Boqvist Fritidspedagog
Helena Lindevall Lärare i fritidshem
Anela Ahmetbegovic Fritidspedagog
Monica Löfgren Förste fritidspedagog
Vivianne Forstén Lärare
Yvonne Hagsten Arbetar som Fritidspedagog på Fritids.
Emelie Berglind Fritidspedagog
Maria Skoglund Fritidspedagog
Mats Andersson Verksam fritidspedag
Lina Adolfi Arbetar som fritidspedagog
Inger Widenby Barnskötare på fritidshem.
Helen Johansson Fritidspedagog
Åsa Öhlund Fritidspedagog
Agnetha Melander Lärare i fritidshem
Sarah Callerström Fritidslärare
Veronica Truedsson Lärare mot fritidshem
Emine Kilic Fritidshems lärare
Dennis Johansson Fritidspedagog
Carina Andersson Utbildad fritidspedagog
Kacper Rozanski Fritidslärare
Therese Hoffbrink Fritidspedagog
Eric Hernandez Student
Bente Tuff Utvecklingsledare
Therese Saltin Fritidslärare
Jimmy Eriksson Student, grunskolelärare mot fritidshem
Lena Thålin Palmgren Fritidspedagog
Anki Hedberg Fritidspedagog
Johan From Grundlärare med inriktning fritidshem
Jonas Söderholm Fritidspedagog, arbetar nu som adjunkt på grundlärarutbildbingen intiktning arbete i fritidshem på Högskolan Kristianstad
Fredrik Fast Lärare i fritidshem
Monica Orwehag Fritidspedagog, forskare, utbildare fritidshem
Stephanie Stajic Fritidslärar student
Liisi Peters Nixon Grundlärare mot fritidshem
Gunilla Leek Fritidspedagog
Niclas Johansson Arbetet i 23 år som Fritidspedagog
Joakim Andersson Fritidspedagog
Pia Klockljung Har arbetat 12 år
Paulina Friheden Lärare i fritidshem
Miran Ciber Fritidsansvarig
Cecilia Lindström Fritidsledare
Sagal Mohamud Studerar fritidshemslärare
Amanda Warnerbring Arbetar på fritids
Maria Almqvist Fritidspedagog
Dennis Gullstrand Lärare i fritidshem
Frida Granlycke Lärare i fritidshem
Petrus Stigestad Lärare med inriktning fritidshem
Jennie Ohlsson Fritidspedagog
Ellinor Ljungros Fritidspedagog
Stefan Halldin Arbetar på ett fritids
Sandra Radsjö Förstelärare i fritidshemmet
Jerry Nilsson Lärare i fritidshem
Susanne Lindgren Fritidspedagog
U8 Claesson Fritidslärare
Ulrika Sandberg Lärare i fritidshem
Camilla Fri Fritidspedagog- arbetar där
Gustav Sundj Fritidspedagog
Anna Kraff Lärare mot fritidshem
Åsa Gudmundsson Fritidspedagog
Gun Marklund Arbetar på fritids
Stina Hedlund Fritidspedagog
Jeanette Velander Invånare/fritidspolitiket
Susanne Yttergren Universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap med inriktning fritidshem
Alicia Eriksson Lärare i fritidshem
Monica Erlandsson Fritidspedagog
Susanne Moström Biträdande rektor/ Fritidspedagog
Linn Nordin Lärare i fritidshem
Anna Ernehult Ivarsson Biträdande rektor, fritidspedagog
Sara Göteskog Fritidspedagog och förälder med barn på fritids
Agnes M Holm Förälder och fritidspedagog
Johan Lorensson Fritidspedagog
Linda Maniette Mamma och Fritidspedagog
Camilla Eriksson Förstelärare fritidshem
David Bäckström Snart färdigutbildad student Grundlärare med intiktning mot fritidshem
Helen Wagland Är fritidspedagog och arbetar sedan 1994 på fritids
Helen Damberg Mamma och pedagog
Georg Von Brömsen Fritidspedagog
Sandra Eriksson Anställd fritidspedagog
Annica Grahn Seton Förälder
Hanna J Lindberg Fritidspedagog/lärare
Malin Berggren Fritidspedagog
Petra Bos Fritidspedagog verksam
Charlotte Forsman Fritidspedagog
Angelica Johansson Fritidspedagog
linda-maria thyr jobbar som fritidspedagog
Rasmus Cato Lärare i fritidshem
David Sundgren Fritidspedagog
Hannes Berbres Fritidschef grundskolan Äventyret
Ingela Kemi Pedagog på fritids
Ines Suikki Fritidspedagog
Susanne Carlsson Fritidspedagog
Martin Voogand Fritidspedagog
Jimmy Grönwall Fritidslärare
Inger Söderqvist Fritidspedagog
Annelie Larsson Arbetar på fritids
Patrik Karlsson Fritidspedagog
Renate Modin Fritidspedagog på fritidshem
Susanne Lundberg Arbetar i åk 1
Ian Mack Arbetar på fritids. Studerande lärare i fritidshem
John Majvall Fritidspedagog
Åsa Kollander Grundlärare i fritidshem
Adam Eltér Elevassistent
Emil Forsberg Fritidsansvarig
Linda Kjellström Anställd pedagog/ barnskötare
Niklas Elofson Fritidspedagog
Johanna Andersson Fritidspedagog
Martina Hedrenius Studerar grundlärarprogrammet med inr. fritidshem vid Stockholms Universitet
Christian Andersson Universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap med inriktning fritidshem
Karin Fridholm Kommunal fritidshemsutvecklare
Daniel Markgren Förälder
Tor Frykmo Fritidspedagog
Sara Idh Fritidslärarstudent
Tony Rönningsen Skolfritidsledare
Ia Wallin Fritidhemslärare
Maria Jillebo Hökåsenskolan, Solstrålen
Valeria Demir Fritidspedagog
Ingela Thunman Har barn på fritids och har samarbetat med fritids som lärare
Per Aronsson Fritidshems utvecklare
erika sahlström fritidspedagog
Kim Engel Fritidspedagog
Mikael Olander Lärare idrott o hälsa samt slöjd.
Håkan Frölander Lärare idrott och hälsa år F-3
Eva Noren-Björn Lekfrämjandet
Niklas Köhler Fritidspedagog
Malin Marklund Fritidspedagog
Helen Österman Fritidshemsassistent
Anna Knautz Lärare i fritidshem,
Stefan Isaksson Enhetschef
Carola EkvallAndersson Fritidspedagog
Emma Crawley Resurs och utbildare
Pontus Larson Fritidspedagog/förälder
Bodil Johansson Fritidspedagog
Anders Bengtsson Arbetar på fritids
Jonas Pettersson Lärare i fritidshem fritidshemsutvecklare
Linda Söderström Snart färdigutbildad fritidslärare
Pernilla Grönlund Jobbar på fritids
Bodil Andersson Fritidspedagog
Lisa Sällvin Förälder
Samuel Fard Blivande fritidslärare
Magnus Mac Neil Fritidspedagog
Danica Srnic Fritidspedagog
Jeanette Hansson Fritidspedagog
Aimee Taffurelli Arbetar på fritids
Mikaela Lysell Grundlärare i fritidshem
Lena Enoksson Fritidspedagog
Björn Kallander Lärare mot fritidshem
Elle Häggström Fritidspedagog
Heléne Gustafsson Lärare i fritidshem
Magnus Pettersson Fritidspedagog/Utvecklare fritidshem
Lena Hedén Ftp
Andreas Brunell Barnskötare fritids
Annelise Rydfjord Fritidspedagog
Malin Björnberg Barnskötare på fritids
Malin Abrahamsson Blivande fritidslärare/nuvarande fritidsledare
Emilio Svensson Lärare i fritidshem
Carina Walther Fritidspedagog
Marie Lundberg Fritidspedagog
Simon Nathanaelsson Blivande fritidslärare
Linda Götenmark Lärare med inr. Fritidshem
Helena Ek Verksamhetsansvarig
Aleksandra Källden Lärare i fritidshem
Thomas Elgenberg Blivande lärare i fritidshem
Gertrud Collander Pensionerad fritidspedagog
Maria Delvert Student, blivande fritidslärare
Karin Wolff Fritidspedagog
Marie Benström Fritidspedagog
Veronica Stjernstedt Arbetslagsledare
Stina Framme Fritidspedagog
Annette Petersson Fritidspedagog
Åsa Norman Personal
Lilian Bergfalk Fritidspedagog
Christina Södergren Fritidspedagog
Marie Buchholt Fritidspedagog
Madeleine Grohn Fritidspedagog på piltorp skolan Västerås
Jenny Medin Fritidspedagog
Malin Bransmo Arbetar på fritids
Johan Bjällerstedt Fritidspedagog i fritidshem
Maria Lehman Fritidspedagog
Jill Nyberg Lärare i fritidshem
Heléne Kennedal Fritidspedagog
Anna Brandeth Fritidspedagog
Titti Gottfridsson Student lärare mot fritidshem
Olof Jonsson Ja. Arbetar i verksamheten.
Malin Backstam Fritidspedagog
John Svedling fritidslärare
Torbjörn Wågstrand Fritidspedagog, adjunkt
Matilda Södergren Student, blivande fritidslärare
Ann-Sofie Boström Fritidspedagog
Annika Almberg Fritidspedagog
Stefan Leonsson Verksamhetsansvarig fritids
Max Lundquist Jobbar på fritids
Jonas Wallman Själsfrände
Jenny Olofsson Fritidspedagog
Andrea Grehn Jellhede Har syskon på fritids
David Payani Utbildade lärare mot fritidshem
Jenny Klarsson Fritidspedagog
Kajsa Lago Fritidspedagog & studerar till lärare inom fritidshem
Katarina Lundgren Haft egna barn där + värnar om en bra verksamhet
Annelie Green Lärare i fritidshem
Anna Sigås Fritidspedagog
Sylvia Karlsson Fritidspedagog
Hadar Nordin Fritidspedagog
Farzin Panahi Fritidspedagog